Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Ligplaatsen woonschepen, aanwijzingsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLigplaatsen woonschepen, aanwijzingsbesluit
CiteertitelAanwijzingsbesluit ligplaatsen woonschepen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2006nvt

16-05-2006

De Schakel, 08-06-2006

009512

Tekst van de regeling

Intitulé

Ligplaatsen woonschepen, aanwijzingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland,

gelet op, artikel 5.3.2 lid 1 APV waarin het verbod is opgenomen om met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water, met uitzondering van de gemeentelijke jachthaven,

gelet op, artikel 88 Huisvestingswet waarin is bepaald dat de gemeenteraad geen regels stelt die leiden tot een algeheel verbod van het in gebruik nemen of geven van een woonschip op een ligplaats

overwegende dat, zij het wenselijk acht om in afwachting van de ontwikkeling van nieuw beleid inzake ligplaatsen, een besluit te nemen waardoor het verboden wordt met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door hen aangewezen gedeelten van openbaar water,

B E S L U I T :

op basis van artikel 5.3.2 lid 1 APV al het openbaar water binnen de gemeentegrenzen, met uitzondering van de gemeentelijke jachthaven, aan te wijzen als gebied waar het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen. 

 

Dit besluit treedt in werking per de dag van bekendmaking van dit besluit.

Artikel 1  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland,

gelet op, artikel 5.3.2 lid 1 APV waarin het verbod is opgenomen om met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water, met uitzondering van de gemeentelijke jachthaven,

gelet op, artikel 88 Huisvestingswet waarin is bepaald dat de gemeenteraad geen regels stelt die leiden tot een algeheel verbod van het in gebruik nemen of geven van een woonschip op een ligplaats

overwegende dat, zij het wenselijk acht om in afwachting van de ontwikkeling van nieuw beleid inzake ligplaatsen, een besluit te nemen waardoor het verboden wordt met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door hen aangewezen gedeelten van openbaar water,

B E S L U I T :

op basis van artikel 5.3.2 lid 1 APV al het openbaar water binnen de gemeentegrenzen, met uitzondering van de gemeentelijke jachthaven, aan te wijzen als gebied waar het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen.

Dit besluit treedt in werking per de dag van bekendmaking van dit besluit.

Oud-Beijerland, 16 mei 2006

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,      de burgemeester,

J.Brouwer              T. Netelenbos