Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Belastingen aanwijzingsbesluiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBelastingen aanwijzingsbesluiten
CiteertitelBelastingen aanwijzingsbesluiten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 231

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200701-01-2013Belastingen aanwijzingsbesluiten

16-01-2007

De Schakel, 01-02-07

009398

Tekst van de regeling

Intitulé

Belastingen aanwijzingsbesluiten

 

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

B E S L U I T :

aan te wijzen als de gemeente-ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, de volgende gemeente-ambtenaar:

het hoofd van de afdeling Financiën;

aan te wijzen als de gemeente-ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken, de volgende gemeente-ambtenaar:

de directeur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (S.V.H.W.), voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen, de roerende-zaakbelastingen, rioolheffing, de hondenbelasting en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

aan te wijzen als de gemeente-ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet de volgende gemeente-ambtenaar:

de directeur van Parkeer Combinatie Holland B.V. te Arnhem voor de heffing van de parkeerbelastingen.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Oud-Beijerland, d.d. 22-12-2009

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester,

J. Brouwer K. Tigelaar

 

 

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

B E S L U I T :

aan te wijzen als de gemeente-ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet, de volgende gemeente-ambtenaar;

het hoofd van de afdeling Financiën;

het afdelingshoofd invordering van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (S.V.H.W.), voor de invordering van de onroerende-zaakbelastingen, de roerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de hondenbelasting;

de directeur van Parkeer Combinatie Holland B.V. voor de invordering van de parkeerbelastingen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Oud-Beijerland, d.d. 22-12-2009

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester,

J. Brouwer K. Tigelaar

 

 

Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

B E S L U I T :

aan te wijzen als de gemeente-ambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet,

A. de volgende medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Samenverwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (S.V.H.W);

 • 1.

  de directeur

 • 2.

  de adjunct directeur;

 • 3.

  het afdelingshoofd invordering;

 • 4.

  het afdelingshoofd bestanden;

 • 5.

  het afdelingshoofd heffingen;

 • 6.

  de senior medewerker invordering;

 • 7.

  de medewerkers invordering A;

 • 8.

  de medewerkers invordering B;

 • 9.

  de administratief medewerkers invordering;

 • 10.

  de WOZ-specialist;

 • 11.

  de WOZ-taxateur;

 • 12.

  de medewerkers WOZ A;

 • 13.

  de medewerkers WOZ B;

 • 14.

  de medewerkers bestanden A;

 • 15.

  de medewerkers bestanden B;

 • 16.

  de bestandscontroleurs;

 • 17.

  de juridisch medewerker heffingen;

 • 18.

  de medewerkers heffingen A;

 • 19.

  de medewerkers heffingen B;

 • 20.

  de administratief medewerkers heffingen;

 • 21.

  de ICT-specialisten;

 • 22.

  de medewerkers automatisering.

B. de volgende medewerkers van de gemeente Oud-Beijerland:

 • 1.

  het hoofd van de afdeling financiën;

 • 2.

  de medewerkers van Team Planning en Control;

 • 3.

  de teamleider van Team administratie;

 • 4.

  de kassier van Team Administratie;

 • 5.

  de medewerkers van Team Administratie;

 • 6.

  de teamleider van Team Advies & Beheer;

 • 7.

  de medewerkers van Team Advies en Beheer;

 • 8.

  de beleidsmedewerker Openbaar Gebied;

 • 9.

  de markt- en havenmeester.

C. de volgende medewerkers van Parkeer Combinatie Holland te Arnhem:

 • 1.

  de directeur van Parkeer Combinatie Holland B.V. te Arnhem;

 • 2.

  de medewerkers van Parkeer Combinatie Holland B.V. te Oud-Beijerland.

D. de als deurwaarder in dienst van Mandaat B.V., handelend onder de naam Cannock Chase, werkzame personen.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Oud-Beijerland, d.d. 22-12-2009

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester,

J. Brouwer K.Tigelaar

 

 

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/betekenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland;

gelet op artikel 2.1 van de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

B E S L U I T:

aan te wijzen als belastingdeurwaarders, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet, de volgende gemeente-ambtenaren:

- de als deurwaarder bij Mandaat B.V., handelend onder de naam Cannock Chase, werkzame personen;

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

 

Oud-Beijerland, d.d. 22-12-2009

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester,

J. Brouwer K.Tigelaar

 

 

 

Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland;

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

B E S L U I T :

I. aan te wijzen de volgende gemeente-ambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de Algemene Maatregel van Bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

 • a.

  het hoofd van de afdeling financiën van de gemeente Oud-Beijerland;

 • b.

  de medewerkers van team Planning en Control van de gemeente Oud-Beijerland;

 • c.

  de teamleider van Team administratie van de gemeente Oud-Beijerland;

 • d.

  de teamleider van Team Advies & Beheer van de gemeente Oud-Beijerland;

 • e.

  de markt- en havenmeester van de gemeente Oud-Beijerland;

 • f.

  de directeur Ruimte en Samenleving van de gemeente Oud-Beijerland;

 • g.

  de adjunct directeur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

 • h.

  het afdelingshoofd bestanden van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

 • i.

  het afdelingshoofd heffingen van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

 • j.

  het afdelingshoofd invordering van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

 • k.

  de regioleiders van Mandaat B.V. handelend onder de naam Cannock Chase;

 • l.

  de directeur van Parkeer Combinatie Holland B.V. , gevestigd te Arnhem;

 • m.

  de coördinator van het Parkeer Combinatie Holland B.V. te Oud-Beijerland.

II. aan te wijzen de volgende personen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de Algemene Maatregel van Bestuur krachtens artikel 31 van de Wet Waardering Onroerende Zaken:

 • a.

  het hoofd van de afdeling financiën van de gemeente Oud-Beijerland;

 • b.

  de medewerkers van team Planning en Control van de gemeente Oud-Beijerland;

 • c.

  de teamleider van Team administratie van de gemeente Oud-Beijerland;

 • d.

  de teamleider van Team Advies & Beheer van de gemeente Oud-Beijerland;

 • e.

  de markt- en havenmeester van de gemeente Oud-Beijerland;

 • f.

  de directeur Ruimte en Samenleving van de gemeente Oud-Beijerland;

 • g.

  de adjunct directeur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

 • h.

  het afdelingshoofd bestanden van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

 • i.

  het afdelingshoofd heffingen van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

 • j.

  de regioleiders van Mandaat B.V. handelend onder de naam Cannock Chase;

 • k.

  de directeur van Parkeer Combinatie Holland B.V. , gevestigd te Arnhem;

 • l.

  de coördinator van het Parkeer Combinatie Holland B.V. te Oud-Beijerland.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Oud-Beijerland, d.d. 22-12-2009

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester,

J. Brouwer K. Tigelaar

 

 

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeente-ambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

B E S L U I T :

Aan te stellen als onbezoldigde gemeente-ambtenaren, de volgende personen:

A. de medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Samenverwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (S.V.H.W.) te weten:

 

 • a.

  de directeur;

 • b.

  de adjunct directeur;

 • c.

  het afdelingshoofd invordering;

 • d.

  het afdelingshoofd bestanden;

 • e.

  het afdelingshoofd heffingen;

 • f.

  de senior medewerker invordering;

 • g.

  de medewerkers invordering A;

 • h.

  de medewerkers invordering B;

 • i.

  de administratief medewerkers invordering;

 • j.

  de WOZ-specialist;

 • k.

  de WOZ-taxateur;

 • l.

  de medewerkers WOZ A;

 • m.

  de medewerkers WOZ B;

 • n.

  de medewerkers bestanden A;

 • o.

  de medewerkers bestanden B;

 • p.

  de bestandscontroleurs;

 • q.

  de juridisch medewerker heffingen;

 • r.

  de medewerkers heffingen A;

 • s.

  de medewerkers heffingen B;

 • t.

  de administratief medewerkers heffingen;

 • u.

  de ICT-specialisten;

 • v.

  de medewerkers automatisering.

 

B. de volgende medewerkers van Parkeer Combinatie Holland te Arnhem:

 

 • a.

  de directeur van Parkeer Combinatie Holland B.V. te Arnhem;

 • b.

  de medewerkers van Parkeer Combinatie Holland B.V. te Oud-Beijerland.

 

C. de als deurwaarder bij Mandaat B.V., handelend onder de naam Cannock Chase, werkzame personen.

D. de markt- en havenmeester.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Oud-Beijerland, d.d. 22-12-2009

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris, de burgemeester,

J. Brouwer K.Tigelaar

 

 

Besluit tot intrekking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland

Gelet op:

- artikel 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet Waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

- artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente.

B E S L U I T :

In trekken per 1 januari 2010:

het besluit met betrekking tot de aanwijzing van de heffingsambtenaar ingaande 1-1-2007;het besluit met betrekking tot de aanwijzing van de invorderingsambtenaar ingaande 1-1-2007; het besluit met betrekking tot de aanwijzing van medewerkers belastingen ingaande 1-1-2007; het besluit met betrekking tot de aanwijzing van belastingdeurwaarder/betekenaar ingaande 20-6-2008; het besluit met betrekking tot de aanwijzing van inlichtingenverplichtingen ingaande 1-1-2007; het besluit met betrekking tot de aanstelling onbezoldigd gemeente-ambtenaar ingaande 20-6-2008.a., b., c. en e.: besluit d.d. 16 januari 2007 d. en f. : besluit d.d. 14 oktober 2008

Oud-Beijerland, d.d. 22-12-2009

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland,

De secretaris, De burgemeester,

J. Brouwer K. Tigelaar

Toelichting 1 Toelichting

Voornoemde personen zijn werkzaam voor

 • a.

  het SV.H.W. te Klaaswaal t.b.v. de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen;

 • b.

  Parkeer Combinatie Holland B.V. te Arnhem; de directeur coördineert en verricht werkzaamheden t.b.v. de parkeerbelastingen; de medewerkers te Oud-Beijerland zijn actief t.a.v. de heffing etc;

 • c.

  Cannock Chase verricht deurwaarderswerkzaamheden;

Het aanstellen als (onbezoldigd) gemeenteambtenaar is vereist voor het kunnen uitvoeren van heffings- en invorderingswerkzaamheden.

 

Besluit tot intrekking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland

Gelet op:

 

- artikel 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet Waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

- artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

B E S L U I T :

In trekken per 1 januari 2010:

 • a.

  het besluit met betrekking tot de aanwijzing van de heffingsambtenaar ingaande 1-1-2007;

 • b.

  het besluit met betrekking tot de aanwijzing van de invorderingsambtenaar ingaande 1-1-2007;

 • c.

  het besluit met betrekking tot de aanwijzing van medewerkers belastingen ingaande 1-1-2007;

 • d.

  het besluit met betrekking tot de aanwijzing van belastingdeurwaarder/betekenaar ingaande 20-6-2008;

 • e.

  het besluit met betrekking tot de aanwijzing van inlichtingenverplichtingen ingaande 1-1-2007;

 • f.

  het besluit met betrekking tot de aanstelling onbezoldigd gemeente-ambtenaar ingaande 20-6-2008.

 

a., b., c. en e.: besluit d.d. 16 januari 2007 d. en f. : besluit d.d. 14 oktober 2008

 

Oud-Beijerland, d.d. 22-12-2009

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland,

De secretaris, De burgemeester,

J. Brouwer K. Tigelaar