Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Tarieventabel Leges 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel Leges 2018
CiteertitelTarieventabel Leges 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 156 eerste en tweede lid,aanhef en onderdeel h, en 229 eerste lid aanhef en onderdeel b, en van de Paspoortwet artikel 2 , tweede lid en artikel 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Onbekend

14-12-2017

Weekblad voor Ouder-Amstel

2017/64

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel Leges 2018

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Volgnr.

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.6 t/m 1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.10.1

1.1.10.2

1.1.10.3

1.1.11

1.1.11.1

1.1.11.2

1.1.12

1.1.13

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.2

1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3.1

1.3.2

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.3

1.3.4

1.4.1

1.4.2

1.4.2.1

1.4.3

1.4.4

1.4.4.1

1.4.5

1.4.6

1.5

1.6.1 t/m 1.6.3

1.7.1

1.7.1.1

1.7.1.2

1.7.1.3

1.7.2

1.7.2.1

1.7.2.1.1

1.7.2.1.2

1.7.2.2

1.7.2.2.1

1.7.2.2.2

1.7.3

1.7.3.1

1.7.3.1.1

1.7.3.1.2

1.7.3.2

1.7.3.2.1

1.7.3.2.2

1.7.4

1.7.4.1

1.7.4.2

1.7.5

1.7.5.1

1.8.1

1.8.1.1 t/m 1.8.2.4

1.8.2.5

1.8.3 t/m 18.3.3

1.9

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.10.1

1.10.2

1.10.2.1

1.10.2.2

1.11

1.11.1

1.12

1.12.1

1.12.2

1.14

1.14.1

1.15

1.15.1

1.16.1

1.16.1.1

1.16.1.2

1.16.1.3 t/m 1.16.1.4

1.16.2

1.16.3

1.16.4

1.17.1

1.17.1.1

1.17.1.2

1.17.1.3

1.17.1.4

1.17.2

1.17.3

1.18

1.18.1

1.18.2

1.18.3

1.18.4

1.18.5

1.18.6

1.19.1

1.19.1.1

1.19.2

1.19.2.1

1.19.2.2

1.19.2.2.1

1.19.2.3

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.2

2.1.3

2.2 t/m 2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.1.1

2.3.1.1.1

2.3.1.1.2

2.3.1.1.3

2.3.1.1.4

2.3.1.1.5

2.3.1.1.6

2.3.1.1.7

2.3.1.1.8

2.3.1.1.9

2.3.1.1.10

2.3.1.1.11

2.3.1.1.12

2.3.1.1.13

2.3.1.2

2.3.1.2.1

2.3.1.2.2

2.3.1.3

2.3.1.4

2.3.2

2.3.3

2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.3

2.3.3.4

2.3.3.5

2.3.3.6

2.3.3.7

2.3.3.8

2.3.4

2.3.4.1

2.3.4.2

2.3.4.3

2.3.4.4

2.3.4.5

2.3.4.6

2.3.4.7

2.3.4.8

2.3.5

2.3.5.1

2.3.5.2

2.3.6

2.3.6.1

2.3.6.1.1

2.3.6.1.2

2.3.6.2

2.3.7

2.3.8

2.3.8.1

2.3.8.2

2.3.8.3

2.3.9

2.3.10

2.3.10.1

2.3.10.2

2.3.10.3

2.3.10A

2.3.10A.1

2.3.11

2.3.11.1

2.3.11.2

2.3.12

2.3.12.1

2.3.12.2

2.3.13

2.3.14

2.3.14.1

2.3.14.2

2.3.14.2.1

2.3.14.2.2

2.3.15

2.3.15.1

2.3.15.2

2.3.16

2.3.16.1

2.3.16.2

2.3.17

2.3.17.1

2.3.17.2

2.3.18

2.3.18.1

2.3.18.1.1

2.3.18.1.2

2.3.18.2

2.4.1 t/m 2.4.2.3

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6

2.7

2.8.1

2.8.2

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.4.1

2.10.4.2

2.10.4.3

2.10.4.4

2.10.4.5

2.11

2.12.1

2.12.1.1

2.12.1.2

2.12.2

2.12.2.1

2.12.2.2

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.5.1

3.1.5.1.1

3.1.5.1.2

3.1.5.1.3

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.2.1

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.1.5

3.2.2

3.3

3.3.1

3.4

3.5 t/m 3.5.1

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10.1

3.10.2

Omschrijving:

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of een ceremonie rondom hernieuwing van de trouwbelofte:

in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering op maandag van 10 tot 11 uur

in het gemeentehuis op maandag van 10 tot 11 uur

in het gemeentehuis op zaterdag

op een vrije keuzelocatie buiten het gemeentehuis

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering op maandag van 10 tot 11 uur

in het gemeentehuis op maandag van 10 tot 11 uur

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

een trouwboekje of partnerschapboekje

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Het tarief bedraagt voor het ter beschikking stellen van getuigen:

voor huwelijken binnen het gemeentehuis per getuige

van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 op de vrije keuze locatie zoals bedoeld in artikel 1.1.1.4

op een andere tijd op de vrije keuze locatie zoals bedoeld in artikel 1.1.1.4

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag ter beschikking stellen van een gemeentebode ten behoeve van de voltrekking van het huwelijk of de registratie van het partnerschap op vrije keuzelocatie zoals bedoel in artikel 1.1.1.4:

van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

op een andere tijd

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming voor het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op een locatie buiten het gemeentehuis

Naturalisatie

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek, worden de tarieven geheven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden, conform de rijkswet op het Nederlanderschap

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van een nationaal paspoort of zakenpaspoort of faciliteitenpaspoort voor personen van 18 jaar of ouder, 10 jaar geldig

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort, faciliteitenpaspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, voor personen t/m 17 jaar, 5 jaar geldig

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

voor personen van 18 jaar of ouder, 10 jaar geldig

voor personen t/m 17 jaar, 5 jaar geldig

De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.2 en in onderdeel 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

Indien bij het vaststellen van deze tarieventabel, de tarieven in artikel 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 nog niet zijn aangepast aan de wettelijke maximumtarieven, dan gelden met ingang van 1 januari van het belastingjaar de wettelijke maximumtarieven.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

bij een spoedlevering vermeerderd met

Bij een aanvraag in verband met vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met de in dit lid genoemde rechten worden niet geheven als uit een door een bevoegde politiefunctionaris opgemaakt proces-verbaal blijkt, dat die vermissing het gevolg is van beroving of diefstal.

De verhogingen genoemd in onderdeel 1.3.2 zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

Indien bij het vaststellen van deze tarieventabel, de tarieven in artikel 1.3.1, 1.3.2 en 1.3.4 nog niet zijn aangepast aan de wettelijke maximumtarieven, dan gelden met ingang van 1 januari van het belastingjaar de wettelijke maximumtarieven.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen (BRP)

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Met ingang van 2014 wordt voor onderstaande verstrekking geen tarief meer geheven.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Met ingang van 2014 wordt voor onderstaande verstrekkingen geen tarief meer geheven, maar verwezen naar de webpublicaties en/of Hoofdstuk 19 van deze tabel

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

een afschrift van de programmabegroting of -rekening (gemeenteraad)

een afschrift van de productenbegroting of -rekening (college)

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van:

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

op de verslagen van de raadsvergaderingen

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van:

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

een afschrift van een gemeentelijke verordening per pagina

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

tot het legaliseren van een handtekening

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

om een urgentieverklaring, als bedoeld in artikel 12 en 13 van de Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Hoofdstuk 14 (Markt)standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in 5.16 van de APV

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

en voor iedere volgende kansspelautomaat

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Hoofdstuk 17 Kabels en Leidingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

indien het betreft tracés tot 250 m¹

indien het betreft tracés van 250 m¹ tot 1.500 m¹

indien het betreft tracés van 1.500 m¹ tot 5.000 m¹

indien het betreft tracés van 5.000 m¹ of meer, per m¹ tracé

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 10 m¹

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

een eerste medische keuring door een arts van de GGD Amstelland Meerlanden, in verband met de in het vorige onderdeel bedoelde aanvraag, geen dossierkeuring zijnde

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ten behoeve van het parkeren op een parkeerplaats in het blauwe zonegebied voor de eerste afgifte, voor een wijziging daarvan of nieuwe verstrekking in verband met vermissing

verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994

Hoofdstuk 19 Diversen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

per pagina op papier van A4-formaat

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

bouwkosten:

de bouwkosten worden berekend op basis van de meest recente uitgave van “Basisbedragen Gebouwen”, onderdeel Bouwkosten voor de leges, van het Nederlandse Bouwkosten Instituut. In de gevallen waarin deze uitgave niet voorziet worden de bouwkosten bepaald op basis van de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Bouwactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief bij de volgende bouwkosten:

Indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 5.000: € 100

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000, doch niet meer dan € 50.000: € 100 te vermeerderen met 3,25% van de bouwkosten boven het bedrag van € 5.000

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000, doch niet meer dan € 200.000: € 1.562 te vermeerderen met 3,15% van de bouwkosten boven het bedrag van € 50.000

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 200.000, doch niet meer dan € 500.000: € 6.287 te vermeerderen met 3,05% van de bouwkosten boven het bedrag van € 200.000

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 500.000, doch niet meer dan € 1.000.000: € 15.437 te vermeerderen met 2,75% van de bouwkosten boven het bedrag van € 500.000

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000, doch niet meer dan € 1.500.000: € 29.937 te vermeerderen met 2,50% van de bouwkosten boven het bedrag van € 1.000.000

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 1.500.000, doch niet meer dan € 2.000.000: € 43.437 te vermeerderen met 2,20% van de bouwkosten boven het bedrag van € 1.500.000

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.000.000, doch niet meer dan € 3.000.000: € 55.937 te vermeerderen met 1,70% van de bouwkosten boven het bedrag van € 2.000.000

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 3.000.000, doch niet meer dan € 4.000.000: € 75.937 te vermeerderen met 1,40% van de bouwkosten boven het bedrag van € 3.000.000

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 4.000.000, doch niet meer dan € 5.000.000: € 92.937 te vermeerderen met 1,00% van de bouwkosten boven het bedrag van € 4.000.000

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000, doch niet meer dan € 10.000.000: € 105.937 te vermeerderen met 0,50% van de bouwkosten boven het bedrag van € 5.000.000

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 10.000.000, doch niet meer dan € 20.000.000: € 145.937 te vermeerderen met 0,30% van de bouwkosten boven het bedrag van € 10.000.000

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 20.000.000: € 175.937 te vermeerderen met 0,10% van de bouwkosten boven het bedrag van € 20.000.000

Welstandstoets

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden, wordt indien hierover het advies van de welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen, het overeenkomstig het onderdeel 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

te vermeerderen met

per € 100,00 bouwkosten, met een maximum van

De in het onderdelen 2.3.1.2.1 genoemde tarieven worden verhoogd met 40% van de in het onderdeel genoemde tarief, voor iedere keer dat een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een herhaalde behandeling aan de welstandscommissie moet worden aangeboden.

Verplicht advies agrarische commissie

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Per € 100,00 aanlegkosten, met een minimum van

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1:

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

indien de vloeroppervlakte van het bouwwerk niet meer dan 200 m² bedraagt

indien de vloeroppervlakte van het bouwwerk meer dan 200 m² bedraagt

per m², met een maximum van

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2016 van de Gemeente Ouder-Amstel aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

Per € 100,00 sloopkosten met een minimum van

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

Per € 100,00 sloopkosten met een minimum van

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

Per € 100,00 sloopkosten met een minimum van

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Per € 100,00 sloopkosten met een minimum van

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd tot

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 2.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel, verhoogd tot

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Vellen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van de bomenverordening, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

voor bomen in privaatrechtelijke eigendom

voor bomen in publiekrechtelijk eigendom

voor meer dan zes bomen in publiekrechtelijk eigendom

Handelsreclame

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.12 van de Algemene plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.6, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door de in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

Advies

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Verklaring van geen bedenkingen

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermindering

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeetelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan hier vermeld wordt niet teruggegeven

Indien een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten in verband met het niet voldoen aan de ontvankelijkheidseisen, wordt 25% van het verschuldigde bedrag in leges gebracht. Met een minimum van € 120,- en een maximum van € 600,-.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project wordt aan de aanvrager meegedeeld middels een begroting die is opgesteld door de in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar. Voor de toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Voor toepassing van dit hoofdstuk geldt de tekst van de Woningwet en Wet ruimtelijke

ordening zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wabo

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gewijzigde aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet de tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning tweede fase als bedoeld in artikel 56a van de Woningwet de tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.1:

Met betrekking tot de aanvragen bedoeld in de onderdelen 2.10.1,, 2.10.2 en 2.10.3 zijn de subonderdelen 2.3.1.2 tot en met 2.3.1.5 en 2.3.16 en 2.3.17 van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

subonderdeel 2.3.3.1 toepassing vindt als artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, of artikel 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (binnenplanse wijziging of ontheffing; ontheffing binnen beheersverordening);

subonderdeel 2.3.3.2 toepassing vindt als artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening worden toegepast (ontheffing van bestemmingsplan op grond van algemene maatregel van bestuur);

subonderdeel 2.3.3.3 toepassing vindt als artikel 3.10 of artikel 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (projectbesluit of buitentoepassingverklaring beheersverordening);

subonderdeel 2.3.3.4 toepassing vindt als artikel artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (tijdelijke ontheffing van bestemmingsplan);

subonderdeel 2.3.3.5 toepassing vindt als artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast (ontheffing van exploitatieplan).

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

Hoofdstuk 12 Tijdelijke omgevingsvergunningen

Tijdelijke omgevingsvergunningen (oprichten tenten)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor het oprichten van een tent als bedoeld in artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht:

indien de brutovloeroppervlakte niet meer dan 200 m² bedraagt

indien de brutovloeroppervlakte meer dan 200 m² bedraagt, per m² Brutovloeroppervlakte

met een maximum van

De tarieven zoals bedoeld in de artikelen 2.2.1.1 tot en met 2.2.1.1.3. worden gesteld op:

75% van de in die onderdelen genoemde tarieven, indien de aanvraag tot het verkrijgen van de vergunning als bedoeld in die onderdelen genoemde vergunning wordt verleend voor een beperkte tijdsperiode als bedoeld in artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht.

10% van de in die onderdelen genoemde tarieven, indien de aanvraag tot het verkrijgen van de vergunning als bedoeld in die onderdelen genoemde vergunning opnieuw wordt verleend als bedoeld in artikel 45 van de Woningwet (verlenging tijdsperiode van een reeds eerder verleende tijdelijke omgevingsvergunning).

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

Het tarief bedraagt voor het indienen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

Horeca ontheffing sluitingsuur

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het sluitingsuur van hotels, cafés, restaurants en daarmee gelijk te stellen inrichtingen op grond van de APV:

indien de ontheffing geldt tot einde looptijd exploitatievergunning

indien de ontheffing niet tot einde looptijd exploitatievergunning geldt

indien de ontheffing voor één keer geldt

Horeca terrasvergunning

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning op grond van de APV

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning voor 4 jaar op grond van de APV

Het tarief bedragt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning voor 5 jaar op grond van de APV

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, indien het het aantal te verwachten bezoekers bedraagt:

minder dan 750

750 of meer, doch minder dan 2.500

2.500 of meer, waarbij de vergunning een geldigheidsduur van niet meer dan twaalf dagen heeft

2.500 of meer, waarbij de vergunning een geldigheidsduur van meer dan twaalf dagen heeft

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 3.2.1.1 t/m 3.2.1.4 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementvergunning voor een evenement in de ren- of wielersport, waarbij het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel slechts doorkruist wordt, het tarief voor een evenement met het aantal te verwachten bezoekers van minder dan 750.

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning van hotels, restaurants, cafe's en daarmee gelijk te stellen inrichtingen op grond van de APV

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

een vergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning prostitutiebedrijf, escortbedrijf of sexinrichting)

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing om ten behoeve van het publiek optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids, op grond van artikel 2.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing geluidhindernormen op grond van artikel 4.5 en 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel

Hoofdstuk 8 Cumulatiebepaling

In afwijking van de in de onderdelen 3.7, 3.9 en 3.1.7 tot en met 3.2.1.6. genoemde tarief, wordt het tarief gesteld op 20% van de in die onderdelen genoemde tarief, indien de aanvraag tot het verkrijgen van de vergunning of ontheffing als bedoeld in die voornoemde onderdelen gelijktijdig geschiedt met het doen van een aanvraag tot het verkrijgen van enige andere vergunning of ontheffing zoals in de onderdelen 3.7, 3.9 en 3.1.7 tot en met 3.2.1.6. wordt genoemd.

Toepassing van dit onderdeel vindt plaats in de gevallen waarin het geheel van de aangevraagde vergunningen en/of ontheffingen verband houdt met eenzelfde activiteit dan wel activiteiten, en voor de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing, waarvoor het hoogste tarief is verschuldigd, het volledige bedrag van tarief is geheven.

Behorend bij raadsbesluit van 14 december 2017, nr. 2017/64

De raadsgriffier,

A.A. Swets

Tarief 2018

385,55

0,00

772,25

489,70

385,55

0,00

269,85

269,85

17,90

21,30

63,80

63,80

127,65

69,90

139,85

107,30

65,30

52,00

51,05

29,05

47,55

39,65

34,10

19,45

10,10

10,10

7,35

21,30

10,10

41,35

10,10

10,10

16,80

0,35

10,10

40,70

31,95

31,95

135,20

135,20

56,00

56,00

34,00

44,55

323,60

394,90

514,10

0,10

89,95

253,00

31,95

31,95

13,05

35,10

38,75

103,65

31,95

2,55

0,35

10,10

33,80

0,25

2.259,00

10%

1,55

123,30

250,00

250,00

1.747,45

250,00

250,00

250,00

1.747,45

250,00

250,00

250,00

1.747,45

250,00

250,00

1.747,45

1.747,45

250,00

398,00

1,95

3.979,65

2,45

123,30

2,45

123,30

2,45

123,30

2,45

123,30

345,10

557,25

557,25

123,50

58,10

176,80

383,75

120,15

69,60

69,60

91,85

91,85

91,85

91,85

91,85

215,75

215,75

91,85

50%

123,30

1.747,45

1.747,45

31,95

301,35

1,55

112.475,15

234,85

151,85

119,45

467,45

174,55

110,65

64,20

256,80

321,00

135,20

473,25

1.577,30

4.551,50

300,75

419,35

31,95

31,95

180,35

45,00