Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

APV: Aanwijsbesluit gebiedsontzegging (art. 2:77)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV: Aanwijsbesluit gebiedsontzegging (art. 2:77)
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpgebiedsontzeggingen
Externe bijlageplattegrond gebiedsontzegging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2014nadere regeling

22-04-2014

elektronisch gemeenteblad week 20, 2014

1894/2013/052827

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling Aanwijzing gebied voor gebiedsontzegging op grond van artikel 2:77 Apv

Het college van burgemeester en wethouders van peel en Maas

 

Gelet op:

artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 

BESLUIT vast te stellen de:

 

Nadere regeling Aanwijzing gebied voor gebiedsontzegging op grond van artikel 2:77 Apv

Aanwijzing grenzen gebiedsontzegging uitgaangsgebied Helden

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende gebied in de kern Helden aangewezen als gebied waarin aan overlastveroorzakende personen de toegang kan worden ontzegd. Het gebied wordt begrensd door:

 • 1.

  Kruising Past. Knippenberghstraat – Molenstraat via de Past. Knippenberghstraat en de Koetsiersweg naar de kruising Kloosterstraat - Kesselseweg.

 • 2.

  Kruising Kesselseweg – Nieuwstraat via de Nieuwstraat, Rochusplein en de Carolusstraat naar de kruising Carolusstraat – Roggelseweg.

 • 3.

  Rotonde Roggelseweg – Willem van Hornestraat via de rotonde bij hotel Antiek naar de kruising v. Hövellstraat – Past Knippenberghstraat.

 • 4.

  Veldstraat vanaf de rotonde bij hotel Antiek tot de kruising met de Caeciliastraat.

 

Deze gebieden zijn nader aangeduid op de bij dit besluit behorende plattegrond 'Gebied bij gebiedsontzegging kern Helden'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 22 april 2014

de directeur/gemeentesecretaris, de burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage Gebied bij gebiedsontzegging Kern Helden

plattegrond gebiedsontzegging