Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

APV: Nadere regeling kennisgeving incidentele festiviteiten (art. 4:3)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV: Nadere regeling kennisgeving incidentele festiviteiten (art. 4:3)
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageformulier kennisgeving incidentele festiviteiten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:3 Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2014nadere regeling

22-04-2014

elektronisch gemeenteblad week 20, 2014

1894/2013/052827

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling Kennisgeving incidentele festiviteiten op grond van artikel 4:3 Apv

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas

 

Gelet op:

 

artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 

BESLUIT

 

vast te stellen de:

 

Nadere regeling Kennisgeving incidentele festiviteiten op grond van artikel 4:3 APV

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeesetr en wethouders van Peel en Maas van 22 april 2014

de directeur/gemeentesecretaris, de burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo