Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Grondprijzen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGrondprijzen 2015
CiteertitelGrondprijzen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgrondprijzen
Externe bijlageGrondprijzen 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-201507-04-2016nieuwe regeling

19-01-2015

elektronisch gemeenteblad week 8, 2015

1894/2015/593481

Tekst van de regeling

Intitulé

Grondprijzen 2015

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

Gelet op:

 

Artikel 160 van de gemeentewet.

 

Overwegende dat:

 

De gemeente de grondprijzen 2015 voor bouwkavels wil vastleggen.

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de navolgende grondprijzen voor 2015 ten behoeve van woningbouw- en bedrijvenlocaties, per m2 (of m2 bvo) en exclusief BTW.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 19 januari 2015

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo