Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Uitvoeringsnota toetsing en toezicht Bouwbesluit 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsnota toetsing en toezicht Bouwbesluit 2015
CiteertitelUitvoeringsnota toetsing en toezicht Bouwbesluit 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageUitvoeringsnota toetsing en toezicht Bouwbesluit 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. Woningwet
  3. Wet ruimtelijke ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2015nieuwe regeling

23-02-2015

elektronisch gemeenteblad week 10, 2015

1894/2015/600625

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsnota toetsing en toezicht Bouwbesluit 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas

 

besluiten vast te stellen

 

De Uitvoeringsnota toetsing en toezicht Bouwbesluit 2015

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 23 februari 2015

gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo