Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

APV: Aanwijsbesluit verboden drankgebruik (art. 2:48)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV: Aanwijsbesluit verboden drankgebruik (art. 2:48)
CiteertitelAPV: Aanwijzingsbesluit Verboden drankgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAPV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:48 Algemene Plaatselijke verordening Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2014nadere regeling

22-04-2014

elektronisch gemeenteblad week 20, 2014

1894/2014/052827

Tekst van de regeling

Intitulé

APV: Aanwijsbesluit verboden drankgebruik

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

 

Gelet op

artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 

BESLUIT

 

Uit een oogpunt van handhaving van de openbare orde alsmede in het belang van alcoholmatiging zijn voorheen alle bebouwde kommen, de oevers van de Maas en de oevers van de Noordervaart, voor zover gelegen binnen de gemeentegrenzen, aangewezen als gebieden waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 22 april 2014

de directeur/secretaris, de burgemeester

drs H. Mensink, W.J.G. Delissen - van Tongerlo