Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

APV: Aanwijsbesluit bedelarij (art. 2:65)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV: Aanwijsbesluit bedelarij (art. 2:65)
CiteertitelAPV: aanwijsbesluit bedelarij
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAPV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:65 Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2014nadere regeling

22-04-2014

elektronisch gemeenteblad week 20, 2014

1894/2014/052827

Tekst van de regeling

Intitulé

APV: Aanwijsbesluit bedelarij (art. 2:65)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Alinea­

Gelet op

artikel 2:65 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Alinea­

 

BESLUIT:

 

Alle bebouwde kommen van Peel en Maas worden aangewezen als gebieden waar het verboden is te bedelen. Bedelen wordt beschouwd als een onnodige en onwenselijke activiteit en kan leiden tot een verstoring van de openbare orde door passanten agressief en hinderlijk aan te klampen, te intimideren, de weg te versperren of te volgen.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 22 april 2014

de directeur/secretaris, de burgemeester

drs H. Mensink, W.J.G. Delissen - van Tongerlo