Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Peel en Maas
CiteertitelBeleidsregel loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Peel en Maas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpLoonkostensubsidie Participatiewet
Externe bijlageBeleidsregel loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Peel en Maas

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze regeling heeft terugwerkende kracht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10c en 10d Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-201701-02-2017Gewijzigd onder intrekking van de beleidsregl loonkostensubsidie Participatiewet d.d. 15 juni 2015, gewijzigd: punt 5 toegevoegd, hernummering: punt 6 wordt 7, 8 gewijzigd, onderdelen: afwegingen en toelichting gewijzigd

24-07-2017

GVOP www.peelenmaas.nl

1894/2017/1108373
25-06-201501-02-2017nieuwe regeling

15-06-2015

elektronisch gemeenteblad week 26, 2015

1894/2015/644061

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Peel en Maas

Het college van burgemeester en wethouders

 

Gelet opde Participatiewet ,

 

Besluit vast te stellen de

 

Beleidsregel loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Peel en Maas

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas van 24 juli 2017

de directeur/gemeentesecretaris, de burgemeester

L.P.H. Breukers, W.G.A. Delissen-van Tongerlo