Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit ondermandaat Informatisering en Automatisering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat Informatisering en Automatisering
CiteertitelBesluit ondermandaat Informatisering en Automatisering
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat
Externe bijlageOndermandaatlijst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
  2. 1.0:v:BWBR0005537
  3. mandaatregeling Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-201610-01-2019vaststelling nieuw ondermandaat onder intrekking van het oude ondermandaat

12-01-2016

elektronisch gemeenteblad week 3, 2016

1894/2016/721208

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat Informatisering en Automatisering

De teammanager Informatisering en Automatisering;

 

Overwegende dat:

 

het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van Informatisering en Automatisering te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

 

gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

 

Besluit:

Artikel 1  

De aan de teammanager Informatisering en Automatisering gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

Artikel 2  

Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3  

Met dit besluit wordt het eerdere besluit ondermandaat Informatisering en Automatisering van 14-03-2014 ingetrokken.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

Artikel 5  

De ondermandaatlijst wordt toegevoegd aan het gemeentelijk mandaatregister

Aldus vastgesteld op 12 januari 2016 in Panningen,

Teammanager Informatisering en Automatisering

F.R.A. Timmermans

Bijlage Ondermandaatlijst

Ondermandaatlijst