Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Grondprijzen 2016 voor bouwkavels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGrondprijzen 2016 voor bouwkavels
CiteertitelGrondprijzen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgrondprijzen
Externe bijlagenGrondprijzen 2016 exb-2018-45489

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-201601-01-2017vaststelling nieuwe grondprijzen

14-03-2016

elektronisch gemeenteblad week 14, 2016

1894/2016/747057

Tekst van de regeling

Intitulé

Grondprijzen 2016 voor bouwkavels

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

Gelet op:

 

Artikel 160 van de gemeentewet

 

Overwegende dat:

 

De gemeente de grondprijzen 2016 voor bouwkavels wil vastleggen

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de navolgende grondprijzen voor 2016 ten behoeve van woningbouw- en bedrijvenlocaties, per m2 (of m2 bvo) en exclusief BTW.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 14 maart 2016

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo