Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel Voorzieningen Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Voorzieningen Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG)
CiteertitelBeleidsregel Voorzieningen Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagenexb-2018-45493 Beleidsregel (NUG)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-201610-11-2017nieuwe regeling

18-04-2016

elektronisch gemeenteblad week 17, 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Voorzieningen Niet Uitkeringsgerechtigden

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

 

BESLUIT

 

vast te stellen de Beleidsregel Voorzieningen Niet Uitkeringsgerechtigden

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 18 april 2016

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo