Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit ondermandaat Omgevingsontwikkeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat Omgevingsontwikkeling
CiteertitelBesluit ondermandaat Omgevingsontwikkeling
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageOverzicht ondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
 2. mandaatregeling Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2016nieuwe regeling

11-10-2016

elektronisch gemeenteblad week 42, 2016

1894/2016/854320

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT ONDERMANDAAT OMGEVINGSONTWIKKELING

De teammanager Omgevingsontwikkeling;

Overwegende dat:

het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van team Omgevingsontwikkeling bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten

gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

BESLUIT:

 • 1.

  De aan de teammanager Omgevingsontwikkeling gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers/functies, uitgezonderd ingehuurde en externe medewerkers.

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt. 

Panningen, 11 oktober 2016

De teammanager vergunningen, toezicht en handhaving,

 

J. Plompen