Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Aanwijzing gebieden als bedoeld in de Verordening afvoer van hemelwater

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing gebieden als bedoeld in de Verordening afvoer van hemelwater
CiteertitelAanwijzing gebieden als bedoeld in de Verordening afvoer van hemelwater
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageoverzichtskaarten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

verordening afvoer van hemel- en grondwater

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2017vaststellen gebieden

20-02-2017

gvop

1894/2017/907911

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing gebieden als bedoeld in de Verordening afvoer van hemelwater

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

Overwegende dat:

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 1 van de Verordening afvoer van hemel- en grondwater;

 

BESLUITEN:

 

De volgende gebieden aan te wijzen waarbinnen het verboden is afvloeiend hemelwater en grondwater te lozen in het openbare vuilwaterriool:

 

 • 1.

  Het gehele buitengebied, dus alles wat buiten de bebouwde kom gesitueerd is, bepaald volgens de wegenverkeerswet;

 • 2.

  Baarlo:

  • -

   Plangebied Kuukven;

  • -

   Plangebied WOWEZO en de Voorste Horst;

  • -

   Bedrijventerrein De Kieën.

 • 3.

  Beringe:

  • -

   Plangebied Achter de Kerk;

  • -

   Plangebied rondom voormalige basisschool;

  • -

   Industrieterrein Beringe;

  • -

   Waalsestraat en gedeelte Kampweg.

 • 4.

  Egchel:

  • -

   Plangebied Egchel-Hook;

  • -

   Plangebied Giel Peetershof.

 • 5.

  Grashoek:

  • -

   Plangebied centrum plan Grashoek;

  • -

   Wijk Houwenberg.

 • 6.

  Helden:

  • -

   Plangebied Schrames;

  • -

   Plangebied ’t Höltje;

  • -

   Plangebied Dorper Tore.

 • 7.

  Kessel:

  • -

   Plangebied Molengaerde.

 • 8.

  Koningslust:

  • -

   Plangebied Julianahof;

  • -

   Gebied rondom gemeenschapshuis de Sprunk.

 • 9.

  Maasbree:

  • -

   Plangebied In den Bosch;

  • -

   Plangebied Dörperfeld;

  • -

   Plangebied Hart van Maasbree;

  • -

   Industrieterrein de Schor;

  • -

   Wijk Haenenhof.

 • 10.

  Meijel:

  • -

   Plangebied Startebos;

  • -

   Plangebied Kapelkeshof;

  • -

   Bedrijventerrein de Wielen.

 • 11.

  Panningen:

  • -

   Plangebied Stox;

  • -

   Ringovenpark;

  • -

   Bedrijvenpark John F. Kennedylaan;

  • -

   Industrieterrein Panningen, gedeelte Maasbreeseweg;

  • -

   Gebied rondom het Bouwens en 8 Oktoberstraat.

 

De voornoemde gebieden zijn aangewezen op de bij dit besluit gevoegde en behorende kaart.

Panningen, 20 februari 2017,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen - van Tongerlo

Bijlage Overzichtskaarten

overzichtskaarten