Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit Ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling
CiteertitelBesluit Ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOndermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling
Externe bijlagebijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht afdeling 10.1.1
  2. Mandaatregeling Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-201718-05-2019nieuwe regeling

04-10-2017

GVOP, www.peelenmaas.nl

1894/2017/1151919

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling

De teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling;

 

Overwegende dat:

 

het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van Maatschappelijke Ontwikkeling te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

 

gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

 

Besluit:

Artikel 1  

De aan de teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

Artikel 2  

Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1 .1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

Panningen, 4 oktober 2017

Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling

W. Smits

Bijlage behorende bij ondermandaat besluit d.d. 4 oktober 2017 van de teammanager Maatschappelijke Ontwikkelingbijlage