Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

besluit Ondermandaat Openbare Ruimte en Buitendienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingbesluit Ondermandaat Openbare Ruimte en Buitendienst
Citeertitelbesluit Ondermandaat Openbare Ruimte en Buitendienst
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2018nieuw ondermandaat

04-07-2018

interne mail

1894/2018/1279141

Tekst van de regeling

Intitulé

besluit Ondermandaat Openbare Ruimte en Buitendienst

De teammanager Openbare Ruimte en Buitendienst;

Overwegende dat:

 

het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van Openbare Ruimte en Buitendienst te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

 

gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

 

BESLUIT:

  • 1.

    De aan de teammanager Openbare Ruimte en Buitendienst gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

  • 2.

    Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

  • 3.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

 

Panningen, 4 juli 2018

Peter Peeters,

Teammanager Openbare Ruimte en Buitendienst

Bijlage, behorende bij ondermandaat besluit d.d. 4 juli 2018

van de teammanager Openbare Ruimte en Buitendienst

 

Bevoegdheid

bevoegd bestuursorgaan

Ondermandaataan

Opmerkingen

Het nemen van besluiten inzake aansprakelijkstellingen namens en jegens de gemeente

college

-Medewerker(s) verzekeringen

-Medewerker(s) financieel beheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Peeters,

Teammanager Openbare Ruimte en Buitendienst