Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit Ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling
CiteertitelBesluit Ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Peel%20en%20Maas/CVDR79642/CVDR79642_10.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201925-02-2020wijziging ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling, toevoeging ondermandaat aan medewerker gemeente Horst aan de Maas

16-12-2019

gmb-2019-312947

18-05-201924-12-2019nieuwe regeling

13-05-2019

gmb-2019-121500

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling

 

Zaaknummer: 1894/2018/1353086

Documentnummer: 1894/2018/1353099

 

De teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling;

 

Overwegende dat:

 

het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van team Maatschappelijke Ontwikkeling te leggen bij de medewerkers, die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

 

gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

 

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  De aan de teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

 

 

Panningen, 13 mei 2019

Will Smits

Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling

Bijlage 1  

behorende bij ondermandaat besluit d.d. 13 mei 2019 van de teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling

 

 

 

Bevoegdheid

bevoegd bestuursorgaan

Ondermandaat aan

Opmerkingen

Bijhouden van het kinderopvangregister

 

college

Adviseur maatschappelijke ontwikkeling B

 

Administratief medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

 

Medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling A

 

Senior medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

 

 

 

Medewerker samenleving van de gemeente Horst aan de Maas

Zolang de medewerker werkzaam is voor de gemeente Horst aan de Maas

Aanschrijven op grond van inspectierapporten en accommodaties en voorzieningen kinderopvang

 

college

Senior medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

 

Adviseur maatschappelijke ontwikkeling B

 

Administratief medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

 

Medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling A

 

 

 

 

Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling

Will Smits