Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit Ondermandaat maatschappelijke Ontwikkeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Ondermandaat maatschappelijke Ontwikkeling
CiteertitelBesluit Ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Peel%20en%20Maas/79642/CVDR79642_12.html
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2020nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2020-48344

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Ondermandaat maatschappelijke Ontwikkeling

Zaaknummer: 1894/2018/1353086

Documentnummer: 1894/2018/1353099

 

 

De teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling;

 

 

Overwegende dat:

 

het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van team Maatschappelijke Ontwikkeling te leggen bij de medewerkers, die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

 

gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

 

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  De aan de teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Het besluit ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling van 13 mei 2019, laatst gewijzigd op 16 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de datum dat dit besluit in werking treedt.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

 

 

Panningen, 18 februari 2020

Will Smits

Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling

Bijlage, behorende bij ondermandaat besluit d.d. TIME 18 februari 2020

van de teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling

Bevoegdheid

bevoegd bestuursorgaan

Ondermandaat aan

Opmerkingen

Bijhouden van het kinderopvangregister

 

college

Adviseur maatschappelijke ontwikkeling B

 

uitvoerend medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

 

Medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling A

 

Senior medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijhouden van het kinderopvangregister

 

college

Medewerker samenleving van de gemeente Horst aan de Maas

 

Zolang de medewerker werkzaam is voor de gemeente Horst aan de Maas

Aanschrijven op grond van inspectierapporten en accommodaties en voorzieningen kinderopvang

 

college

Senior medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

 

uitvoerend medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

 

Adviseur maatschappelijke ontwikkeling B

 

Medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling A

 

 

 

Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling

Will Smits