Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Tarieventabel afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Helden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Helden 2010
CiteertitelTarieventabel afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Helden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-200901-01-2012tarieventabel

07-12-2009

Heldens nieuws d.d. 16-12-2009

Nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Helden 2010

Tarieventabel 2010Behorend bij en genoemd in artikel 5 van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Helden 2010.

Hoofdstuk 1  

 

 

Hoofdstuk 1

Afvalstoffenheffing

 

 

 

 

1.

De belasting bedraagt per belastingjaar;

 

1.1.1

per perceel, zijnde een etage-/bovenwoning in gebruik door een éénpersoonshuishouden (inclusief beschikbaar gestelde 140 liter restcontainer of verzamelcontainer:

€ 92,90

1.1.2

per perceel, zijnde een etage-/bovenwoning in gebruik door een meerpersoonshuishouden (inclusief beschikbaar gestelde 140 liter restcontainer of verzamelcontainer:

€ 157,70

1.1.3

per perceel, niet zijnde een etage-/bovenwoning in gebruik door een éénpersoonshuishouden (inclusief beschikbaar gestelde 140 liter restcontainer of verzamelcontainer:

€ 102,50

1.1.4

per perceel, niet zijnde een etage-/bovenwoning in gebruik door een meerpersoonshuishouden (inclusief beschikbaar gestelde 140 liter restcontainer of verzamelcontainer:

€ 150,50

 

 

 

1.2.1

De belasting bedoeld in 1.1.3. wordt vermeerderd per perceel waarvoor een gft-container van 140 liter beschikbaar is gesteld, met:

€ 50,40

1.1.e

De belasting bedoeld in 1.1.4. wordt vermeerderd per perceel waarvoor een gft-container van 140 liter beschikbaar is gesteld, met:

€ 67,20

1.3

Indien een perceel, naast een gft-container dan wel gft-emmer, van een extra gft-container van 140 liter wordt voorzien, bedraagt het tarief per extra container:

€ 67,50

1.4

Onverminderd het bepaalde in 1.2.1. en 1.2.2. wordt de belasting bedoeld in 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 vermeerderd per perceel waarvoor in de plaats van een 140 liter restcontainer een 240 liter restcontainer beschikbaar is gesteld, met

€ 96,00

 

Hoofdstuk 2  

 

Hoofdstuk 2

Overige maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

 

2.1

De belasting bedraagt voor:

 

2.1.1

het op aanvraag van de belastingplichtige ophalen van tuinafval (zgn.voorrijdtarief):

€ 20,00

2.1.2

het basisbedrag als bedoeld in 2.1.1 wordt vermeerderd met het tarief voor het achterlaten van grof tuinafval/snoeihout per m3:

€ 11,00

 

 

 

2.2

De belasting bedraagt voor het achterlaten van grof tuinafval/snoeihout (tot maximaal een m3):

 

2.2.2

aangevoerd te voet of met een fiets:

€ 3,00

2.2.3

aangevoerd per fietskar of personenauto (kofferbak)

€ 6,00

2.2.3

aangevoerd met een aanhangwagen of een bestelauto

€ 11,00

 

 

 

2.3

De belasting bedraagt voor:

 

2.3.1

het op aanvraag van de belastingplichtige ophalen van niet herbruikbaare/verkoopbare huisraad (zgn.voorrijdtarief):

€ 20,00

2.3.2

het basisbedrag als bedoeld in 2.3.1 wordt vermeerderd met het tarief voor het achterlaten van niet herbruikbare/verkoopbare huisraad per m3:

€ 16,00

 

 

 

2.4

De belasting bedraagt voor het achterlaten van grof/gewoon huisvuil, schoon hout, schoon puin (tot maximaal een m3), asbest (max. 4 golfplaten of 50 kg.) en autobanden met velg en overige banden (tot max. 1 m3):

 

2.4.1

aangevoerd te voet of met een fiets:

€ 3,00

2.4.2

aangevoerd per fietskar of personenauto (kofferbak)

€ 6,00

2.4.3

aangevoerd met een aanhangwagen of een bestelauto

€ 16,00

 

 

2.5

De belasting genoemd in 2.4 wordt niet geheven voor het achterlaten van:

 

 

1. klein chemisch afval

 

 

2. per soort gescheiden herbruikbare afvalstoffen

 

 

3. personenautobanden zonder velg (max. 4 stuks)

 

 

Hoofdstuk 3  

 

Hoofdstuk 3

Reinigingsrechten

 

3.1

Het recht bedraagt per belastingjaar voor het beschikbaar stellen, het gebruik en/of ledigen van containers en/of ledigen van containers en het verwijderen van de daarin verzamelde bedrijfsafvalstoffen indien het betreft eenmaal per twee weken:

 

3.1.1

een bedrijfscontainer van 140 liter voor verenigingen en niet-commerciële instellingen;

€ 150,50

3.1.2

één bedrijfscontainer van 240 liter

€ 264,50

3.1.3

voor elke volgende beschikbaar gestelde bedrijfscontainer van 240 liter vermeerderd met:

€ 204,00

3.2

Onverminderd het bepaalde in 3.1 bedraagt het recht per belastingjaar voor het beschikbaar stellen, het gebruik en/of het ledigen van een gft-container van 140 liter, eenmaal per twee weken, per container

€ 67,20

 

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Helden

d.d. 7 december 2009

 

 

Mij bekend,

 

 

 

De griffier,