Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Tarieventabel afvalstoffenheffing en reiningsrechten Maasbree 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel afvalstoffenheffing en reiningsrechten Maasbree 2010
CiteertitelTarieventabel afvalstoffenheffing en reiningsrechten Maasbree 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-200909-02-2013Tarieventabel

07-12-2009

Op den Baum d.d. 16-12-2009

Nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel afvalstoffenheffing en reiningsrechten Maasbree 2010

 

 

Hoofdstuk 1  

 

 

Hoofdstuk 1

Afvalstoffenheffing

 

 

 

 

1.

De belasting bedraagt per perceel in gebruik door een eenpersoonshuishouden per belastingjaar;

 

1.1.

Basistarief, al of niet met een container van 140 liter voor restafval:

€ 162,00

1.1.a

in combinatie met een emmer voor gft-afval van 40 liter:

€ 168,00

1.1.b

in combinatie met een container voor gft-afval van 140 liter

€ 174,00

1.1.c

per extra container van 140 liter:

€ 105,00

2

De belasting bedraagt per perceel in gebruik door een meerpersoonshuishouden per belastingjaar;

 

2.2.

Basistarief, al of niet met een container van 140 liter voor restafval:

€ 198,00

2.2.a

in combinatie met een emmer/container voor gft-afval van 40 liter:

€ 204,00

2.2.b

in combinatie met een container voor gft-afval van 140 liter

€ 222,00

2.2.c

per extra container van 140 liter:

€ 105,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2  

 

Hoofdstuk 2

Overige maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

 

3.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt;

 

3.1.1

het op aanvraag ophalen van tuinafval per twee m3

€ 12,00

3.1.2

Indien het tuinafval een gedeelte van twee m3 betreft wordt dit als een volle twee m3 aangemerkt

 

 

Hoofdstuk 3  

 

 

Hoofdstuk 3

Reinigingsrechten

 

4

Het recht bedraagt per belastingjaar voor het beschikbaar stellen, het gebruik en/of ledigen van containers en het verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen indien het betreft;

 

4.1

een container van 140 liter voor restafval;

€ 198,00

4.1.1

in combinatie met een emmer/container voor gft-afval van 40 liter:

€ 204,00

4.1.2

in combinatie met een container voor gft-afval van 140 liter:

€ 222,00

 

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Maasbree

d.d. 7 december 2009

 

 

Mij bekend,

 

 

 

De griffier,