Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Tarieventabel afvalstoffenheffing Kessel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel afvalstoffenheffing Kessel 2010
CiteertitelTarieventabel afvalstoffenheffing Kessel 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-200901-01-2012Tarieventabel

07-12-2009

Op den Baum d.d. 16-12-2009

Nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel afvalstoffenheffing Kessel 2010

Tarieventabel 2010Behorende bij en genoemd in artikel 5 van de Verordening afvalstoffenheffing Kessel 2010.

Hoofdstuk 1  

 

 

Hoofdstuk 1

Vast bedrag

 

1.

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar

€ 156,00

 

Hoofdstuk 2  

 

Hoofdstuk 2

Gedifferentieerd gedeelte van de heffing

 

Onderdeel 1

 

 

1.1

De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben of kunnen hebben van:

 

1.1.a

een container van 240 liter voor restfractie-afval in combinatie met een container van:

 

 

140 liter voor gft-afval

€ 86,00

 

80 liter voor gft-afval

€ 71,00

 

60 liter voor gft-afval

€ 66,00

 

40 liter voor gft-afval

€ 61,00

1.1.b

een container van 140 liter voor restfractie-afval in combinatie met een container van:

 

 

140 liter voor gft-afval

€ 58,00

 

80 liter voor gft-afval

€ 43,00

 

60 liter voor gft-afval

€ 38,00

 

40 liter voor gft-afval

€ 33,00

1.1.c

een container van 80 liter voor restfractie-afval in combinatie met een container van:

 

 

140 liter voor gft-afval

€ 41,00

 

80 liter voor gft-afval

€ 26,00

 

60 liter voor gft-afval

€ 21,00

 

40 liter voor gft-afval

€ 16,00

1.1.d

een container van 60 liter voor restfractie-afval in combinatie met een container van:

 

 

140 liter voor gft-afval

€ 36,00

 

80 liter voor gft-afval

€ 21,00

 

60 liter voor gft-afval

€ 16,00

 

40 liter voor gft-afval

€ 11,00

 

 

Onderdeel 2

 

 

2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1 van dit hoofdstuk wordt de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, indien het aantal keren dat een container bestemd voor gft-afval vaker dan 18 keer, en een container bestemd voor restafval vaker dan 14 keer, per belastingjaar ter lediging wordt aangeboden, per lediging boven deze aantallen vermeerderd:

 

a)

voor een container van 240 liter voor restafval, met

€ 7,00

b)

voor een container van 140 liter voor restafval, met

€ 5,00

c)

voor een container van 80 liter voor restafval, met

€ 4,00

d)

voor een container van 60 liter voor restafval, met

€ 3,50

e)

voor een container van 140 liter voor gft-afval, met

€ 4,50

f)

voor een container van 80 liter voor gft-afval, met

€ 3,50

g)

voor een container van 60 liter voor gft-afval, met

€ 3,25

h)

voor een container van 40 liter voor gft-afval, met

€ 3,00

 

Hoofdstuk 3  

 

Hoofdstuk 3

Overige tarieven

 

3.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en 2 bedraagt de belasting voor het omwisselen van een container

€ 35,00

 

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Kessel tot vaststelling van de Verordening afvalstoffenheffing Kessel 2010 d.d. 7 december 2009

 

Mij bekend,

 

De griffier,