Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Tarieventabel afvalstoffenheffing Meijel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel afvalstoffenheffing Meijel 2010
CiteertitelTarieventabel afvalstoffenheffing Meijel 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-200901-01-2012Tarieventabel

07-12-2009

Weekblad voor Meijel d.d. 16-12-2009

Nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel afvalstoffenheffing Meijel 2010

Tarieventabel 2010Behorende bij en genoemd in artikel 5 van de Verordening afvalstoffenheffing Meijel 2010.

Hoofdstuk 1  

 

 

Hoofdstuk 1

Heffing per perceel

 

1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

 

1.1.a

indien dat perceel wordt gebruikt door één persoon:

€ 92,64

1.1.b

indien dat perceel wordt gebruikt door meer dan één persoon:

€ 148,29

1.2

De belasting zoals bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd met € 47,59 indien op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, ten behoeve van meer dan één perceel gebruik dient te worden gemaakt van eenzelfde container voor groente, fruit-, en tuinafval en overige huishoudelijke afvalstoffen

 

1.3

 De belasting zoals bedoeld in onderdeel 1.1 wordt indien op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, vermeerderd met:een bedrag van € 18,95 indien bij een perceel geen restafvalcontainer is geplaatst;een bedrag van € 10,00 indien bij een perceel geen gft-container is geplaatst.

 

 

 

Hoofdstuk 2  

 

Onderdeel 1

Gedifferentieerd gedeelte gebaseerd op het volume van de container

 

2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het in bruikleen hebben van een:

 

2.1.1

container van 140 liter bestemd voor gft-afval met

€ 35,00

2.1.2

container van 140 liter, voorzien van een inzetbak van 80 liter, bestemd voor gft-afval met

€ 20,00

2.1.3

container van 140 liter, voorzien van een inzetbak van 60 liter, bestemd voor gft-afval met

€ 10,00

2.1.4

container van 140 liter, voorzien van een inzetbak van 40 liter, bestemd voor gft-afval met

€ 10,00

2.1.5

emmer van 25 liter, bestemd voor gft-afval

€ 10,00

2.1.6

container van 240 liter, bestemd voor de overige afvalstoffen met:

€ 86,93

2.1.7

container van 140 liter, bestemd voor de overige afvalstoffen met

€ 37,59

2.1.8

container van 140 liter, voorzien van een inzetbak van 80 liter, bestemd voor de overige afvalstoffen met:

€ 25,27

2.1.9

container van 140 liter, voorzien van een inzetbak van 60 liter, bestemd voor de overige afvalstoffen met:

€ 18,95

 

 

Onderdeel 2

Gedifferentieerd gedeelte gebaseerd op het aantal keren dat de container ter lediging wordt aangeboden

 

2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1 van dit hoofdstuk wordt de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, indien het aantal keren dat een container bestemd voor gft-afval vaker dan 18 keer, en een container bestemd voor restafval vaker dan 14 keer, per belastingjaar ter lediging wordt aangeboden, per lediging boven deze aantallen vermeerderd:

 

2.2.1

voor een container van 240 liter voor restafval, met

€ 7,00

2.2.2

voor een container van 140 liter voor restafval, met

€ 5,00

2.2.3

voor een container van 80 liter voor restafval, met

€ 4,00

2.2.4

voor een container van 60 liter voor restafval, met

€ 3,50

2.2.5

voor een container van 140 liter voor gft-afval, met

€ 4,50

2.2.6

voor een container van 80 liter voor gft-afval, met

€ 3,50

2.2.7

voor een container van 60 liter voor gft-afval, met

€ 3,05

2.2.8

voor een container van 40 liter voor gft-afval, met

€ 2,78

 

Hoofdstuk 3  

 

Hoofdstuk 3

Overige tarieven

 

3.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en 2 bedraagt de belasting:

 

3.1.1

Voor het omwisselen van een minicontainer is een bedrag verschuldigd van

€ 35,00

 

Nadere regels inzake zijn door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld in de “Regeling ruilingen containers”

 

 

Het achterlaten van dode honden en katten op een daartoe van gemeentewege ingevolge de Destructieverordening aangewezen verzamelplaats is gratis.

 

 

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Meijel tot vaststelling van de Verordening afvalstoffenheffing Meijel 2010 d.d. 7 december 2009

 

 

Mij bekend,

 

 

 

De griffier,