Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Peel en Maas
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201108-01-2014Nieuwe regeling

21-12-2010

Op den Baum 5-1-2011, Heldens Nieuws 5-1-2011 en Weekblad voor Meijel 5-1-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Peel en Maas

<vet>DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS</vet>

Gelet op het voorstel 2011-154

Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wgba) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

Gehoord de beraadslagingen

<vet>BESLUIT</vet>

Vast te stellen de volgende verordening:

<vet>Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Peel en Maas</vet> 

Artikel 1  

Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministraties en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

Artikel 2  

a. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.b. Zij stellen hiervoor nadere regels. 

Artikel 3  

 • 1

  De Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2007 van Maasbree van 30 oktober 2007 wordt ingetrokken.

 • 2

  De Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van Meijel van 26 juni 2006 wordt ingetrokken.

 • 3

  De verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van Kessel van 30 oktober 2006 wordt ingetrokken.

 • 4

  De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van Helden van 17 december 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 4  

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 5  

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Peel en Maas.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 december 2010

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier,                                      de voorzitter,drs. A.G. Joosten                         W.J.G. Delissen-van Tongerlo