Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit ondermandaat Werk, Zorg en Inkomen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat Werk, Zorg en Inkomen
CiteertitelBesluit ondermandaat Werk, Zorg en Inkomen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBesluit ondermandaat Werk, Zorg en Inkomen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:9
 2. Mandaatregeling Peel en Maas, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201006-01-2015ondermandaat

05-07-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat Werk, Zorg en Inkomen

<vet>BESLUIT ONDERMANDAAT</vet>De teammanager Werk, Zorg en Inkomen;Overwegende, dat het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van het team te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;<vet>besluit:</vet>

Artikel 1  

 • 1.

  De aan de teammanager mevrouw mr. M.G.R.A.Horijon gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

 • 4.

  De ondermandaat lijst wordt toegevoegd aan het gemeentelijk mandaatregister,

Panningen,  5 juli 2010Teammanager mr. M.G.R.A.Horijon

Behorende bij ondermandaat besluit d.d. 5-7-2010 van de teammanager mr. M.A.H.Horijon 1  

 

 

 

 

 

 

Het nemen van een besluit tot het doen van en het verrichten van aangifte ter zake van sociale zekerheidsfraude.

college 

- consulent Inkomen- consulent Werk- adm. juridisch  medewerker

 

 

college 

- consulent Inkomen- adm. juridisch   medewerker

 

 

college 

- consulent Inkomen- adm. juridisch   medewerker

 

 

college 

- consulent Inkomen- adm. juridisch  medewerker

 

 

burgemeester 

- consulent Inkomen- adm. juridisch  medewerker 

 

 

college 

- consulent Inkomen- consulent werk- adm. juridisch   medewerker

 

 

college 

- consulent Inkomen- adm. juridisch   medewerker

 

 

college 

- consulent Inkomen- consulent werk- adm. juridisch  medewerker

 

 

college 

- consulent Inkomen- consulent werk- adm. juridisch  medewerker

 

 

 

- consulent Inkomen- consulent werk- adm. juridisch  medewerker

 

 

 

- consulent Inkomen- adm. juridisch  medewerker

 

 

college 

- consulent Inkomen- consulent werk- adm. juridisch  medewerker

 

 

college 

- consulent Inkomen- consulent werk- adm. juridisch  medewerker

 

 

college 

- consulent Inkomen- consulent werk- adm. juridisch  medewerker

 

 

college 

- consulent Inkomen- consulent werk- adm. juridisch  medewerker

 

 

college 

- consulent Inkomen- consulent werk- adm. juridisch  medewerker

 

 

college 

- consulent Inkomen- adm. juridisch  medewerker 

 

 

college

- consulent Inkomen- adm. juridisch  medewerker 

 

 

college 

- consulent Inkomen- adm. juridisch  medewerker

 

 

college

- consulent werk- adm. juridisch  medewerker- beleidsmedewerker 

 Alvorens een besluit genomen wordt voor een traject boven € 5000,00 moet de beleid-medewerker zijn goedkeuring geven middels een paraaf op het voorstel.

 

College 

- consulent werk- adm. juridisch  medewerker- beleidsmedewerker 

Alvorens een besluit genomen wordt voor een traject boven € 5000,00 moet de beleid-medewerker zijn goedkeuring geven middels een paraaf op het voorstel.

Besluiten op grond van de WMO

college 

- adm. juridisch  medewerker- beleidsmedewerker

 

 

college 

- consulent Inkomen- adm. juridisch  medewerker

 

 

 college 

 

 

 

college 

- adm. juridisch  medewerker- beleidsmedewerker

 

 

college 

- adm. juridisch  medewerker- beleidsmedewerker 

 

Het beslissen op aanvragen om verstrekking vervoersvoorziening voor schoolbezoek 

college 

- medewerker   leerlingenvervoer- adm. juridisch  medewerker

 

Teammanager team Werk, Zorg en Inkomenmr. M.G.R.A.Horijon