Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregels afvalinzameling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels afvalinzameling
CiteertitelBeleidsregels afvalinzameling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-201017-07-2014Nieuwe beleidsregel

16-11-2010

Op den Baum, Heldens nieuws en Weekblad voor Meijel d.d. 1-12-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels afvalinzameling

Beleidsregels afvalinzameling

Artikel 1 Beleidsregel gratis ophalen herbruikbare huisraad aan huis

Oud beleidIn de kernen Kessel, Kessel-Eik en Meijel wordt al jarenlang alleen het herbruikbare huisraad gratis aan huis opgehaald. Dit is het beleid van Reinigingsdienst Maasland.In de kernen Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust en Panningen werd alleen herbruikbare huisraad gratis aan huis opgehaald. In de kernen Baarlo en Maasbree werd tot de zomer van 2010 al het huisraad, ook het niet herbruikbare deel, gratis aan huis opgehaald.

Reden voor nieuw beleidIn de zomer van 2010 is Kringloopbedrijf De Cirkel failliet gegaan. Kringloopwinkel Allerhande heeft direct de werkzaamheden van De Cirkel kunnen overnemen, met als voorwaarde dat alleen het herbruikbare huisraad aan huis wordt opgehaald. De werkzaamheden worden naar tevredenheid uitgevoerd en daarbij is het pluspunt dat Allerhande werkzoekenden met behoud van uitkering aan het werk heeft. Daarbij past deze wijze van inzamelen binnen het principe “de vervuiler betaalt”.

Nieuw beleidDoor het faillissement van Kringloopbedrijf de Cirkel is de beleidsregel die al van toepassing was voor Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust, Panningen, nu ook van toepassing verklaart op Baarlo en Maasbree. Dit betekent dat overal in Peel en Maas alleen nog herbruikbare huisraad gratis aan huis wordt opgehaald. Een kringloopbedrijf dat aangewezen conform de Afvalstoffenverordening Peel en Maas, bepaalt of de goederen herbruikbaar zijn en haalt deze op.  

Artikel 2 Beleidsregel ophalen grof huishoudelijk afval aan huis

Oud beleidVoor de kernen Kessel, Kessel-Eik en Meijel geldt het beleid van Reinigingsdienst Maasland, dit betekent dat niet herbruikbare huisraad wordt opgehaald tegen een voorrijdtarief van € 30,00, vermeerderd met het verwerkingstarief dat ook geldt op de milieuparken (€ 20,00 per 1m3).In de kernen Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust en Panningen werd het niet herbruikbare huisraad op verzoek aan huis opgehaald tegen een voorrijdtarief van € 20,00 vermeerderd met het verwerkingstarief dat ook geldt op het milieupark (€ 16,00 per 1m3). In Baarlo en Maasbree werd het niet herbruikbare deel van huisraad gratis opgehaald.

Reden voor nieuw beleidDoor alleen nog herbruikbare huisraad gratis aan huis te laten ophalen, moet er iets geregeld worden voor de kernen Baarlo en Maasbree. Hetzelfde tarief voor de kernen Baarlo, Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust, Maasbree en Panningen heeft de voorkeur. Om de overgang voor de kernen Baarlo en Maasbree naar een vorm van betalen voor het ophalen van niet herbruikbare huisraad niet al te groot te laten zijn, is gekozen voor een iets lager, dus geen kostendekkend tarief.

Nieuw beleidOp verzoek wordt tegen betaling niet herbruikbare huisraad aan huis opgehaald, tegen een voorrijdtarief van € 15,00, vermeerderd met € 10,00 verwerkingskosten per 1m3. Deze beleidsregel geldt voor Baarlo, Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust, Maasbree en Panningen. In de kernen Kessel, Kessel-Eik en Meijel wordt het niet herbruikbare huisraad opgehaald aan huis door Reinigingsdienst Maasland. Reinigingsdienst Maasland heeft hiervoor tarieven vastgesteld: Het voorrijdtarief bedraagt € 30,00 en wordt vermeerderd met € 20,00 per 1m3 (poorttarief milieupark). 

Inwerkingtreding

Dit beleid treedt de dag na bekendmaking overeenkomstig afdeling 3.6 Algemene wet bestuursrecht in werking.

Panningen, 16 november 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur                                 de burgemeester

 

drs. H. Mensink                                                                W.J.G. Delissen-vanTongerlo