Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Beheersverordening 'Oranjestraat 1 en 7 - 2012'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening 'Oranjestraat 1 en 7 - 2012'
Citeertitelregels van de beheersverordening 'Oranjestraat 1 en 7 - 2012'
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageOranjestraat 1 en 7 - 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3:38

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2012Nieuwe regeling

23-02-2012

Gemeenteblad 2012, 9

641900

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening 'Oranjestraat 1 en 7 - 2012'

De raad van de gemeente Purmerend;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. , nr 641900;

gelet op artikel 3:38 van de Wet ruimtelijke ordening

 

Besluit

 

a. de beheersverordening 'Oranjestraat 1 en 7 - 2012' met ID-code NL.IMRO.0439.BVORANJESTR0107.va01 vast te stellen;

b. te bepalen dat deze verordening in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 23 februari 2012

de griffier, J.F. Kamminga

de voorzitter,D. Bijl

Bijlage 1 Beheersverordening 'Oranjestraat 1 en 7 - 2012

Oranjestraat 1 en 7 - 2012