Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Ondermandaat en ondervolmacht afdelingsmanagers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat en ondervolmacht afdelingsmanagers
CiteertitelOndermandaat en ondervolmacht afdelingsmanagers
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Van rechtswege vervallen vanwege het vervallen van de grondslag.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:9
 2. Gemeentewet, artt. 160 en 171

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201501-11-2018Nieuw ondermandaat

09-07-2015

Gemeenteblad 2015, 64348

1214125

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat en ondervolmacht afdelingsmanagers

De gemeentesecretaris van Purmerend,

 

Gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160 en 171 van de Gemeentewet,

 

Overwegende

 

dat door burgemeester en wethouders en de burgemeester van Purmerend aan de gemeentesecretaris van Purmerend mandaat en volmacht is verleend om de in de Regeling mandaat, volmacht personeel en organisatie aangelegenheden 2009 (de Regeling) genoemde besluiten te nemen en privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 

dat bij bovengenoemd besluit aan de gemeentesecretaris is toegestaan ondermandaat en ondervolmacht te verlenen aan de afdelingsmanagers;

 

besluit:

 • 1.

  Ondermandaat te verlenen aan de afdelingsmanagers om, met inachtneming van de in de Regeling opgenomen instructies:

  • -

   binnen de geldende kaders uitvoering te geven aan de regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie;

  • -

   binnen de geldende kaders en het beschikbare budget beloningscomponenten toekennen;

  • -

   binnen de geldende kaders van de loonkostenbegroting de formatie aan te passen, waaronder het aanstellen van personeel;

  • -

   binnen de geldende kaders en het beschikbare budget derden in te huren;

  • -

   binnen de geldende kaders en het beschikbare budget verplichtingen aan te gaan ter uitvoering van de Arbo-wet;

  • -

   het binnen de geldende kaders en het beschikbare budget vaststellen van de teamgerichte vorming en het opleidingsplan;

  • -

   het binnen de geldende kaders en het beschikbare budget (doen) bekostigen van re-integratietrajecten van medewerkers;

  • -

   het binnen de geldende kaders en het beschikbare budget (doen) bekostigen van loopbaantrajecten van medewerkers.

 • 2.

  Ondermandaat en ondervolmacht te verlenen aan de afdelingsmanagers om, met inachtneming van de in de Regeling opgenomen instructies en binnen de vastgestelde financiële kaders, te besluiten overeenkomsten aan te gaan, het personeel betreffende, en deze te ondertekenen.

Purmerend, 9 juli 2015

De gemeentesecretaris van Purmerend,

M.J.H. Smulders