Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Subsidieplafonds 2018 Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafonds 2018 Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu, subsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Purmerend/CVDR603654/CVDR603654_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-201801-01-2019Nieuwe regeling

20-03-2018

gmb-2018-149142

1417876

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafonds 2018 Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 

Overwegende dat in 2018 de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017 opnieuw wordt uitgevoerd,

 

Gelet op artikel 4.1 van de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017

 

 

b e s l u i t en :

 

1.

Het budget voor 2018 voor de verlening van subsidies op grond van de bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017 vast te stellen op maximaal € 116.431,25.

 

2.

Het plafond voor aanvragen op grond van genoemde subsidieregeling vast te stellen op maximaal € 2.500,-- per woning.

 

3.

De normbedragen voor vergoeding als volgt vast te stellen:

 

Tabel 1 Overzicht duurzame energie maatregelen gemeente Purmerend

 

Nummer

Duurzame energiemaatregel

Criterium

Gemeente Purmerend kent maximaal 15% van de gemaakte kosten toe. Deze 15% mag niet hoger zijn dan het genoemde normbedrag per eenheid voorziening.

 

Installatietechnisch

 

 

1.1

PV-systeem

 

€ 0,20/Wp

 

(zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel)

 

 

1.2

Zonneboiler

 

€ 150,- per m² paneeloppervlak

1.3

LT-verwarming

 

€ 450,- per woning

1.4

(Combi)-warmtepomp

 

€ 230,- per kW

1.5

Douchewater-wtw

 

€ 125,- per stuk

 

Bouwkundig

 

 

2.1

Dakisolatie

Rc ≥ 2,5 m² K/W

€ 9,- per m²

2.2

Vloerisolatie

Rc ≥ 2,5 m² K/W

€ 7,- per m²

2.3

Spouwmuurisolatie

Rc ≥ 1,3 m² K/W

€ 5,- per m²

2.4

Paneelisolatie

Rc ≥ 2,5 m² K/W

€ 10,- per m²

2.5

Isolatie massieve muur

Rc ≥ 2,5 m² K/W

€ 22,- per m²

2.6

HR++glas

U-glas ≤ 1,2 W/m² K of spouw 15 mm

€ 25,- per m²

Nummer

Duurzame energiemaatregel

Criterium

Gemeente Purmerend kent een maximum bijdrage toe in de kosten van aansluiting van stadsverwarming.

3.1

Verwijderen gasaansluiting vanwege aansluiting op stadsverwarming of vanwege all-electric

 

€ 750,-- per woning.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 2018.

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

De secretaris,

G.Blom

De burgemeester,

D.Bijl