Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Besluit vaststelling mantelzorgcompliment 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vaststelling mantelzorgcompliment 2019
CiteertitelBesluit vaststelling mantelzorgcompliment 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Purmerend/CVDR410485/CVDR410485_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2019nieuw besluit

30-04-2019

gmb-2019-123801

1472540

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vaststelling mantelzorgcompliment 2019

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

 

Besluiten:

 

  • 1.

    Het mantelzorgcompliment voor 2019 op grond van Verordening maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2016, artikel 15 derde lid vast te stellen op maximaal € 150,-- per toe te

    kennen compliment.

  • 2.

    Het vigerende mantelzorgbeleid te evalueren en waar nodig voorstellen te ontwikkelen om het beleid bij te stellen rekening houdend met de uitkomsten van de discussie over de kadernota 2020.

     

Purmerend, 30 april 2019

de secretaris,

G. Blom

de burgemeester,

D. Bijl