Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Welstandsnota 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota 2015
CiteertitelWelstandsnota 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 12a lid 1 Woningwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2015nieuwe regeling

21-04-2015

www.reimerswaal.nl

15.000327

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota 2015

 

 

Welstandsnota gemeente Reimerswaal 2015

Op 21 april 2015 heeft de gemeenteraad in zijn vergadering de Welstandsnota Reimerswaal 2015 vastgesteld. Deze vervangt de herziene welstandsnota die in 2012 is vastgesteld. De welstandscommissie toetst aan de hand van de criteria uit de welstandsnota of een plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

De Welstandsnota 2015 is digitaal te raadplegen

De Welstandsnota 2015 treedt in werking op 1 mei 2015.