Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2015
CiteertitelAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2015
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

09-12-2014

Gemeenteblad, 30-12-2014

onbekend
01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Hoog en Laag, 24-12-2013

06-12-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2015

De burgemeester van Renkum;

gelezen het voorstel d.d. 27 november 2014

 

overwegende dat hij met het oog op de uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum (APV) nadere voorschriften dient vast te stellen;

 

gelet op de vigerende Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum;

 

Besluit

 

vast te stellen het volgende ‘Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2015':

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, eerste lid, van de APV de volgende dagen aanwijzen als collectieve festiviteit voor het kalenderjaar 2015:

   

 • -

  carnaval 15 t/m 17 februari 2015 van 13.00 tot 01.00 uur;

 • -

  Koningsdag 26 april 2015 van 13.00 tot 24.00 uur;

 • -

  Bevrijdingsdag 5 mei 2015 van 13.00 tot 24.00 uur;

 • -

  Airborne wandeltocht 5 september 2015 en Airborne Herdenkingen 19 t/m 21 september 2015 van 13.00 tot 24.00;

 • -

  oudjaarsavond 31 december 2015 vanaf 18.00 uur.

   

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Aldus besloten op 9 december 2014 te Oosterbeek,

de burgemeester van Renkum,

drs. J.P. Gebben