Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

CAR/UWO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCAR/UWO
CiteertitelCAR/UWO
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201501-01-201501-01-2016artt. 1:2:2, 1:2:3, 1:2a, 1:2b, 2:4, 2:6, 6:2, 6:2:3, 6:2a, 6:2b, 6:4:2 lid 3 en 10d:33 lid 3 en bijlagen I, II, IIA, IIb en IV

28-10-2014

Gemeenteblad, 20-02-2015

17 oktober 2014
17-04-201401-01-201420-02-2015Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4

01-04-2014

Gemeenteblad, 17-04-2014

19 maart 2014

Tekst van de regeling

Intitulé

CAR/UWO

 

 

Klik op de onderstaande link voor de integrale tekst van de CAR-UWO.

 

http://caruwo.vng.nl/IntegraleVersie.htm

 

Aldus besloten in de vergadering van 28 oktober 2014,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

De secretaris, de burgemeester,

A.E.J. Steverink MBA drs. J.P. Gebben