Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Renkum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Renkum
CiteertitelVerordening GBA
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96 en 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-200906-01-2014nieuwe regeling

24-06-2009

Veluwepost, 27-11-2009

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Renkum

De raad der gemeente Renkum

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

 

Gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

Artikel 1

 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b en 62 van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

 

Artikel 2

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

 

Artikel 3

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 24 september 2003 wordt ingetrokken.

 

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Renkum (Verordening GBA).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2009.

De griffier, De voorzitter,

mevrouw mr. J.I.M. Le Comte, de heer drs. J.P. Gebben