Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Nadere regel collectief Wmo vervoer 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel collectief Wmo vervoer 2019
CiteertitelNadere regel collectief Wmo vervoer 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-263899

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel collectief Wmo vervoer 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Renkum 2018;

besluit vast te stellen Nadere regel collectief Wmo vervoer 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, (hierna wet) en het daarop berustende landelijke uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (hierna uitvoeringsbesluit), de landelijke uitvoeringsregeling Wmo 2015 (hierna uitvoeringsregeling) en de geldende Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Renkum (hierna verordening), zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

Artikel 2. Collectief Wmo-vervoer

 • 1.

  Het college verstrekt een indicatie voor collectief Wmo-vervoer.

 • 2.

  De eigen bijdrage voor het vervoer van lid 1 van dit artikel bestaat uit een bedrag van € 0,95 bij wijze van opstaptarief, verhoogd met een bedrag per km van € 0,17.

 • 3.

  De bedragen zoals bij dit artikel opgenomen worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de tarieven voor openbaar vervoer.

Artikel 3. Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regel collectief Wmo vervoer 2019.

 

Aldus vastgesteld te Oosterbeek, op 27 november 2018

Burgemeester en wethouders van Renkum,

de secretaris,

A.E.J. Steverink MBA

de burgemeester,

A.M.J. Schaap