Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.2 lid 1 Algemene plaatselijke verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-201801-01-2020nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-2027

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019

De burgemeester van Renkum;

gelezen het voorstel d.d. 18 december 2018

overwegende dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum (APV) nadere voorschriften dient vast te stellen;

gelet op de vigerende Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum;

Besluit

vast te stellen het volgende ‘Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019’:

 

Enig artikel

1.Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, eerste lid, van de APV worden de volgende dagen

aangewezen als collectieve festiviteit voor het kalenderjaar 2019:

 • -

  Carnaval 2 t/m 5 maart 2019 van 13.00 tot 24.00 uur;

 • -

  Koningsdag 27 april 2019 van 13.00 tot 24.00 uur;

 • -

  Bevrijdingsdag 5 mei 2019 van 13.00 tot 24.00 uur;

 • -

  Airborne wandeltocht 7 september 2019 van 08.00 tot 22.00 uur;

 • -

  Airborne Herdenkingen 20 t/m 22 september 2019

van 12.00 tot 24.00;

 • -

  Oudjaarsavond 31 december 2019 vanaf 18.00 uur.

  • 2.

   Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Aldus besloten op 18 december 2018 te Oosterbeek,

BURGEMEESTER VAN RENKUM

A.M.J. (Agnes) Schaap