Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2020
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-201901-01-2021nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-316758

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2020

De burgemeester van Renkum;

overwegende dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum (APV) nadere voorschriften dient vast te stellen;

gelet op de vigerende Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum;

Besluit

vast te stellen het volgende ‘Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2020’

 

Enig artikel

 

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, eerste lid, van de APV worden de volgende dagen aangewezen als collectieve festiviteit voor het kalenderjaar 2020:

  • -

   Nieuwjaarsnacht 1 januari 2020 van 00.00 tot 03.00 uur;

  • -

   Carnaval 21 t/m 24 februari 2020 van 13.00 tot 24.00 uur;

  • -

   Koningsnacht 26 april 2020 van 18.00 tot 24.00 uur;

  • -

   Koningsdag 27 april 2020 van 12.00 tot 24.00 uur;

  • -

   Bevrijdingsdag 5 mei 2020 van 12.00 tot 24.00 uur;

  • -

   Airborne wandeltocht 5 september 2020 van 08.00 tot 22.00 uur;

  • -

   Airborne Herdenkingen 18 t/m 19 september 2020 van 12.00 tot 24.00 uur;

  • -

   Oudjaarsavond 31 december 2020 vanaf 18.00 uur.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 

Aldus besloten op 17 december 2019 te Oosterbeek,

Burgemeester van Renkum,

A.M.J. (Agnes) Schaap