Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 2019/2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 2019/2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 2019/2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-316834

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 2019/2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum,

overwegende dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum (APV) nadere voorschriften dienen vast te stellen;

gelet op artikel 2:73 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum;

gezien het voorstel d.d.10 december 2019;

 

Besluit

 

vast te stellen het volgende ‘Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 2019/2020’

Artikel 1 (verboden plaatsen)

 • 1.

  Het is verboden vuurwerk te gebruiken in de nabijheid van de volgende plaatsen:

  • -

   natuurgebieden, ecologisch waardevol / biotoop;

  • -

   waterpartijen;

  • -

   dierenpension, veehouderijen;

  • -

   de parken Bato’s wijk en Hartenstein in Oosterbeek en Heidestein in Heelsum.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde plaatsen zijn op bijgevoegde kaart rood gearceerd aangegeven.

Artikel 2 (rietdak, parken, scholen, zorginstellingen)

Het is verboden vuurwerk af te steken in een straal van 50 meter rondom:

 • -

  opstallen met een rieten dak;

 • -

  schoolgebouwen;

 • -

  zorginstellingen.

Artikel 3 (slotbepalingen)

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 2019/2020’.

 • 2.

  Het ‘Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 2018/2019’, zoals vastgesteld op 18 december 2018 komt te vervallen.

 • 3.

  Het besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 

Aldus besloten op 17 december 2019 te Oosterbeek.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R.S.M. (Rudie) Heintjes

de burgemeester,

A.M.J. (Agnes) Schaap