Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Aanwijzingsbesluit trouwlocaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit trouwlocaties
CiteertitelAanwijzingsbesluit trouwlocaties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-2020nieuwe regeling

01-07-2020

gmb-2020-191598

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit trouwlocaties

De raad van de gemeente Renkum,

Gelet op het bepaalde in de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet alsmede in artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek,

 

Besluit:

 

Om naast het gemeentehuis aan de Generaal Urquhartlaan 4 te Oosterbeek, de hierna te noemen trouwlocaties permanent aan te wijzen als ‘huis der gemeente’, met het enige doel huwelijken en partnerschapsregistraties te voltrekken:

Hotel De Bilderberg, Utrechtseweg 261 Oosterbeek

Concertzaal Oosterbeek EventTheater, Rozensteeg 3 Oosterbeek

De Ommuurde Tuin,Kortenburg 16 Renkum

Restaurant Klein Hartenstein, Utrechtseweg 226 Oosterbeek

Oude Kerk, Benedendorpseweg 134, Oosterbeek

Restaurant Campman, Hartenseweg 23, Renkum

Restaurant Schoonoord, Pietersbergseweg 4, Oosterbeek

De Westerbouwing, Westerbouwing 1, Oosterbeek

Kabels, Westerbouwing 1, Oosterbeek

Lebret Zalen & Events, Lebretweg 51, Oosterbeek

Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2b Doorwerth

Fletcher Hotel-Restaurant Doorwerth-Arnhem, Kabeljauwallee35, Doorwerth

Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp, Buunderkamp 8 Wolfheze

Tuin de Lage Oorsprong, van Borsselenweg 36 Oosterbeek

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 juli 2020,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM

de griffier,

mr. Joyce I.M. le Comte

de voorzitter,

A.M.J. Schaap

Belanghebbenden die het met deze beslissing niet eens zijn, kunnen binnen zes weken na de datum waarop dit besluit bekend gemaakt is schriftelijk bij de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek, bezwaar maken.

Uw bezwaarschrift dient door u te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten (art. 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

a. uw naam en adres;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van uw bezwaar.