Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Verbod komst speelautomatenhallen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerbod komst speelautomatenhallen
CiteertitelVerbod komst speelautomatenhallen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de kansspelen, art. 30c
  2. Gemeentewet, art. 149
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200008-12-2012nieuwe regeling

28-02-2000

D'n Uitkijk, 31-03-2000

R 00-017

Tekst van de regeling

Intitulé

Verbod komst speelautomatenhallen

 

 

Op grond van het gestelde in artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder uw aandacht gebracht dat de Gemeenteraad in zijn vergadering van 28 februari 2000, op grond van de artikelen 30c van de Wet op de Kansspelen en artikel 149 van de Gemeentewet, heeft besloten om geen verordening vast te stellen die het mogelijk maakt dat in de gemeente speelautomatenhallen worden geëxploiteerd.

De gemeenteraad heeft dit standpunt ingenomen ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. In dit kader acht de gemeenteraad het vaststellen van een speelautomatenhal verordening haaks staan op de wens speelzucht te voorkomen c.q. te beteugelen en jongeren en sociaal kwetsbare personen te beschermen.

Reusel, 31 maart 2000.