Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsnota voor- en vroegschoolse educatie 2011-2014 Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnota voor- en vroegschoolse educatie 2011-2014 Rijssen-Holten
CiteertitelBeleidsnota voor- en vroegschoolse educatie 2011-2014 Rijssen-Holten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsnota voor- en vroegschoolse educatie 2011-2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2011Onbekend

07-07-2011

Rijssens Nieuwsblad

2011-18

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota voor- en vroegschoolse educatie 2011-2014 Rijssen-Holten

 

 

overwegingen:

dat het gewenst is om een beleidsnota Voor- en Vroegschoolse Educatie vast te stellen voor de komende planperiode 2011-2014 met betrekking tot onderwijsachterstandenbeleid;

gezien het positieve advies van de commissie Maatschappelijke Dienstverlening van 20 juni 2011;

 

besluit:

Instemmen met de beleidsnota Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011-2014 Rijssen-Holten

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten op 7 juli 2011

 

drs. H.A.J. van de Vliert, griffier

A.C. Hofland, voorzitter

 

Beleidsnota voor- en vroegschoolse educatie 2011-2014