Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels accommodatiehuursubsidie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels accommodatiehuursubsidie
CiteertitelNadere regels accommodatiehuursubsidie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-201101-01-2013Onbekend

14-06-2011

Rijssens Nieuwsblad

14-06-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels accommodatiehuursubsidie

 

 

Regel 1

Alle sportverenigingen binnen de gemeente Rijssen-Holten de mogelijkheid bieden gebruik te maken van een sportaccommodatie tegen het gemeentelijke tarief voor de overdekte sportaccommodaties.

Regel 2

 • 1.

  Sportverenigingen die geen gebruik kunnen maken van een gemeentelijke sportaccommodatie en noodgedwongen moeten uitwijken naar een niet-gemeentelijke accommodatie kunnen een bijdrage in de extra huurkosten aanvragen.

 • 2.

  Deze bijdrage is gekoppeld aan de kern waaruit de desbetreffende vereniging afkomstig is.

 • 3.

  Sportverenigingen die via een overkoepelend sportorgaan, niet afkomstig uit de gemeente Rijssen-Holten, een gemeentelijke sportaccommodatie huren, kunnen een bijdrage in de extra huurkosten aanvragen.

Regel 3

Om voor een bijdrage in de extra huurkosten in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • 1.

  de sportvereniging dient gevestigd te zijn in de gemeente Rijssen-Holten;

 • 2.

  de sportvereniging dient aangesloten te zijn bij een landelijke en/of provinciale en/of gewestelijke overkoepelende organisatie;

 • 3.

  van het bepaalde in lid 2 kan om bijzondere reden ontheffing worden verlenen;

 • 4.

  de aanvraag dient voorzien te zijn van gespecificeerde nota’s van de verhuurder van de niet-gemeentelijke accommodatie of van het overkoepelende orgaan.

Regel 4

De aanvragen voor een accommodatiehuursubsidie kunnen lopende het subsidiejaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten.

Regel 5

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of neemt zij de nodige beslissingen.

Regel 6

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´Nadere regels accommodatiehuursubsidie´ en treden in werking op 1 januari 2011.

Regel 7

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.