Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels jubilea-activiteiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels jubilea-activiteiten
CiteertitelNadere regels jubilea-activiteiten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-201101-01-2012Onbekend

14-06-2011

Rijssens Nieuwsblad

14-06-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels jubilea-activiteiten

 

 

Nadere regels jubilea-activiteiten

Regel 1

 • 1.

  Lokale instellingen die structureel door de gemeente worden gesubsidieerd, uitgezonderd instellingen met het doel (semi-)commerciële belangen te behartigen, die activiteiten organiseren voor de lokale gemeenschap, kunnen voor de viering van jubilea voor subsidie in aanmerking komen, wanneer:

  a. het een jubileum betreft van 25, 50, 75 of 100 jaar;

  b. de activiteit tijdens de viering van het jubileum in de gemeente wordt gehouden;

  c. er sprake is van deelname door voldoende inwoners uit de gemeente;

  d. de de viering van het jubileum een waardevolle bijdrage levert aan de vrijwilligers die werkzaam zijn voor de desbetreffende instelling.

 • 2.

  Jubileavieringen boven de 100 jaar worden afzonderlijk voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders met inachtneming van de bepalingen in deze deelverordening.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan vaste bedragen welke worden verbonden aan de hoogte van het jubileum. (Voor een 25-jarig jubileum € 115,-, voor een 50-jarig jubileum € 230,-, voor een 75-jarig jubileum € 345,- en voor 100-jarig jubileum € 460,-).

 

Regel 2

Een aanvraag voor een subsidie op grond van de deelverordening jubilea-activiteiten kan tot 12 weken voor het jubileum worden ingediend bij het college.

 

Regel 3

 • 1.

  Naast het genoemde in artikel 8 van de algemene subsidieverordening wordt geen jubileumsubsidie toegekend aan organisaties indien de activiteiten het karakter hebben van belangenbehartiging.

 • 2.

  De activiteiten die op een andere wijze worden gesubsidieerd komen niet voor een subsidie in aanmerking.

 

Regel 4

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of nemen zij de nodige beslissingen.

 

Regel 5

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´nadere regels jubilea-activiteiten´ en treden in werking op 1 januari 2011.

 

Regel 6

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.