Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels opstijgen luchtballonnen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels opstijgen luchtballonnen
CiteertitelBeleidsregels opstijgen luchtballonnen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Luchtvaartwet, artikel 14

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-08-2001Onbekend

07-08-2001

Rijssens Nieuwsblad, 16 augustus 2001

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels opstijgen luchtballonnen

Het laten opstijgen van een luchtballon is op grond van artikel 14 van de Luchtvaartwet verboden anders dan vanaf een luchtvaartterrein. In het Besluit inrichting en gebruik niet-aangewezen luchtvaartterreinen is bepaald dat onder bepaalde voorwaarden artikel 14 LVW niet van toepassing is voor het laten opstijgen van luchtballonnen. Een van die voorwaarden is, dat er een verklaring van geen bezwaar van de burgemeester van de desbetreffende gemeente verkregen moet zijn.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rijssen heeft hiervoor het volgende beleid vastgesteld:

Regel 1.  

Bij de aanvraag om een verklaring van geen bezwaar moet worden overgelegd een schriftelijke toestemming van de eigenaar of de zakelijk gerechtigde van een terrein voor het gebruik van zijn terrein voor het opstijgen met een luchtballon.

Regel 2.  

De afmeting van terrein dat geschikt kan worden geacht voor het opstijgen met een luchtballon bedraagt ongeveer 50 meter bij 50 meter.

Regel 3.  

Het terrein moet goed bereikbaar zijn vanaf de openbare weg en mag in verband met gevaar voor de omgeving niet liggen in een druk (woon)gebied.