Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Besluit afbouwregeling herindicaties huishoudelijke hulp Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit afbouwregeling herindicaties huishoudelijke hulp Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
CiteertitelBesluit afbouwregeling herindicaties huishoudelijke hulp Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 41 lid 3
  2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.2 en 3.7
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-03-2014Onbekend

25-09-2007

Rijssens Nieuwsblad, 16 oktober 2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit afbouwregeling herindicaties huishoudelijke hulp Wet maatscahppelijke ondersteuning (Wmo)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

gelet op artikel 41 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Afdeling 3.2 en 3.7 van de Algemene wet bestuursrecht

besluit:

de volgende beleidsregels vast te stellen:

Regel 1  

De afbouwregeling voor de herindicaties Wmo volgens het Herindicatieplan Huishoudelijke Hulp 2007 ingaande 1 januari 2008:

 

terugval van 2 tot 4 uur

1 maand;

terugval van 4 tot 6 uur

2 maand:

terugval van 6 uur of meer

3 maand.

Regel 2  

Deze afbouwregeling ook van toepassing te verklaren voor de reguliere herindicaties.

 

Rijssen, 25 september 2007

Het college van burgemeester en wethouders

A.C. van Eck

drs. mr. B. Koelewijn

secretaris

burgemeester