Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2011
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagebesluit maatschappelijke ondersteuning 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-03-2014Onbekend

17-11-2010

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2011

Het college van de gemeente Rijssen-Holten,

gelet op de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2007,

overwegende, dat het de bevoegdheid heeft om regels te stellen over de verstrekking van individuele voorzieningen, de verstrekkingsvorm en de eigen bijdrage die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning gelden

besluit

vast te stellen het volgende Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2011