Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Privaatrechtelijke tarieven 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivaatrechtelijke tarieven 2013
CiteertitelPrivaatrechtelijke tarieven 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageprivaatrechtelijke tarieven 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201201-01-2014Vervanging privaatrechtelijke tarieven 2012

22-10-2012

Rijssens Nieuwsblad, 24 december 2013

D2012 039 844

Tekst van de regeling

Intitulé

Privaatrechtelijke tarieven 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

overwegingen:

gelezen het voorstel "vaststelling privaatrechtelijke tarieven 2013" en de nota kostprijzen 2011;

besluit:

de volgende tarieven met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen:

Privaatrechtelijke tarieven 2013

privaatrechtelijke tarieven 2013