Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels vergunningen papierinzameling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels vergunningen papierinzameling
CiteertitelBeleidsregels vergunningen papierinzameling 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2005 gemeente Rijssen-Holten, artikel 11

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Nieuwe regeling

23-10-2012

Rijssens Nieuwsblad, 30 oktober 2012

D2012 041 745

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels vergunningen papierinzameling

te besluiten tot c.q. beslispunten:

 • 1.

  In te stemmen met de in dit rapport voorgestelde beleidsregels voor het verlenen van een inzamelvergunning voor papier;

 • 2.

  De vergunningverlening op basis van artikel 11 van de afvalstoffenveroderning 2005 gemeente Rijssen-Holten te mandateren aan de behandelend ambtenaar van de afdeling IW;

 • 3.

  In te stemmen met het aanpassen van de stimulerings/administratievergoeding van € 5 naar € 2,50 per ton (met ingang van 1 januari 2013);

 • 4.

  De beleidsregels bekend te maken via de gemeentelijke informatiepagina.

1  

Vergunningen voor papierinzameling worden uitsluitend verleend aan plaatselijke verenigingen en instellingen met een niet commercieel doel die dit met plaatselijke vrijwilligers uitvoeren.

2  

Vergunningen hebben een looptijd tot uiterlijk 31 december 2017

3  

De vergunning geldt uitsluitend voor huishoudelijk papierafval, afkomstig van huishoudens uit de gemeente Rijssen-Holten.

4  

Het ingezamelde papier moet worden afgezet via een handelaar of verwerker die is aangesloten bij PRN (Papier Recycling Nederland).

5  

Het ingezamelde papier mag uitsluitend afgevoerd worden door een transporteur die in het bezit is van een VIHB-registratie.

6  

Binnen een maand na afloop van een inzamelactie wordt een overzicht van ingezamelde hoeveelheden aan de gemeente verstrekt, inclusief (kopie)weegbonnen. (dit mag in overleg ook door de transporteur aangeleverd worden.

7  

De gemeente vergoedt aan de vergunninghouder, na afloop van een kalenderjaar, op basis van de tijdig aangeleverde overzichten een bedrag van € 2,50 per ton ingezameld papier als vergoeding voor het aanleveren van de maandoverzichten. De vergunninghouder dient hiertoe binnen twee maand na afloop van een kalenderjaar een verzoek in.