Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 (inclusief 3e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2014 (inclusief 3e wijziging)
CiteertitelLegesverordening 2014 (inclusief 3e wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagentarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 besluit tot 1e wijziging tarievenlijst behorende bij de Legesverordening 2014 inclusief 1e wijziging tarieventabel inclusief 2e wijziging tarieventabel legesverordening 2014 (inclusief 3e wijziging)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-201401-01-2015Aanvulling Titel 1 van de tarieventabel (algemene dienstverlening) met Hoofdstuk 20 Kinderopvang

20-05-2014

GVOP, 30 mei 2014

2014 - 33
09-03-201431-05-2014aanpassing artikel 2 en 3 en tarieven in hoofdstuk 2 tarieventabel

13-02-2014

GVOP, 19 februari 2014

2014 - 18
15-01-201409-03-2014aanpassing tarief Hoofdstuk 3, onderdeel 1.3.1

07-01-2014

Rijssens Nieuwsblad, 14 januari 2014

2013 - 64
24-12-201315-01-2014Vervangt de Legesverordening 2013

19-12-2013

Rijssens Nieuwsblad, 23 december 2013

2013 - 64

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot 3e wijziging van Legesverordening 2014

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

overwegingen:

- gelezen het voorstel van het college van ;

- gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet

besluit:

1. Vast te stellen de Verordening tot 3e wijziging van de Legesverordening 2014.

Artikel I  

Titel 1 van de tarieventabel (algemene dienstverlening) wordt als volgt aangevuld:

 

Hoofdstuk 20 Kinderopvang

1.20.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag om registratie in

het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):

  • a.

    Voor een gastouder € 125,00.

  • b.

    Voor een gastouderbureau, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal € 741,00.

Artikel II  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, welke dag tevens de datum van ingang van de heffing is.

Artikel III  

Deze verordening wordt aangehaald als: 3e wijziging Legesverordening 2014.

besluit genomen in de openbare vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 20 mei 2014

griffier

drs. H.A.J. van de Vliert

voorzitter

A.C. Hofland

Bijlage I Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Bijlage II besluit wijziging legesverordening 2014 in verband met maximering tarief rijbewijzen

besluit tot 1e wijziging

Bijlage III Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 inclusief 1e wijziging

tarievenlijst behorende bij de Legesverordening 2014 inclusief 1e wijziging

Bijlage IV Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 inclusief 2e wijziging

tarieventabel inclusief 2e wijziging

Bijlage V Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 inclusief 3e wijziging

tarieventabel legesverordening 2014 (inclusief 3e wijziging)