Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Aanwijzen van diensten van algemeen economisch belang in het kader van de Wet markt en overheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen van diensten van algemeen economisch belang in het kader van de Wet markt en overheid
CiteertitelAanwijzen van diensten van algemeen economisch belang in het kader van de Wet markt en overheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet markt en overheid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2014Nieuwe regeling

25-09-2014

Overheid.nl (via de GVOP), 30 september 2014

2014-0038

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen van diensten van algemeen economisch belang in het kader van de Wet markt en overheid

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

overwegingen:

• overheden met ingang van 1 juli 2014 volledig moeten voldoen aan de Wet markt en overheid; te weten hoofdstuk 4b Mededingingswet

• dat hoofdstuk niet van toepassing is op economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang;

• gezien het collegebesluit van 26-08-2014.

• gezien het positieve advies van de leden van de commissie ABZM van 8 september 2014

besluit:

Met ingang van 26-09-2014, aan te wijzen als diensten van algemeen economisch belang (DAEB) de hierna op te sommen activiteiten:

Met ingang van 26-09-2014, aan te wijzen als diensten van algemeen economisch belang (DAEB) de hierna op te sommen activiteiten:

 • 1.

  de gemeentelijke zwembaden, de onderdelen:

 • -

  het exploiteren van de zwembaden, waaronder verhuur aan verenigingen

 • -

  het verhuren van ruimtes in de complexen van de zwembaden aan maatschappelijke organisaties

 • 2.

  de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties

 • 3.

  de gemeentelijke parkeergarage de Hagen

 • 4.

  de gemeentelijke begraafplaatsen

 • 5.

  de verhuur/het in gebruik geven van maatschappelijk vastgoed (incl. grond)

 • 6.

  de verhuur van standplaatsen voor de Lommerdmarkt

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten op 25 september 2014

H.A.J. van de Vliert, A.C. Hofland,

griffier, voorzitter